Dotacja potwierdzona

8 września br. Gmina Wieliszew uzyskała potwierdzenie wsparcia ze środków unijnych inwestycji pn. Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew”. Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój gminy oraz polepszenie stanu środowiska przyrodniczego.
 
W ramach przedsięwzięcia zbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2,59 km. Do infrastruktury kanalizacyjnej w ramach działań związanych z projektem podłączonych zostanie 320 osób.
 
Planowany całkowity koszt realizacji zadania przekracza 7,3 mln zł, a maksymalna kwota środków z Funduszu Spójności wynosi5,1 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu