Dotacja dla Konina

Uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Konin to główny cel inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – Etap II”. Jej realizacja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Umowę w tej sprawie podpisano z beneficjentem –Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 24 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Głównymi elementami planowanego projektu będą renowacja i budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja (w tym termomodernizacja, wraz z instalacją pompy ciepła) oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg w Koninie. Przedsięwzięcie obejmuje również zadania dotyczące opracowania studium wykonalności, projektu budowlanego, nadzoru budowlanego oraz informacji i promocji.
 
Całkowity koszt zadania wynosi blisko 35 mln zł. Niespełna połowę tej sumy (16,5 mln zł) stanowi wsparcie unijne.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu