Dostęp do sieci kanalizacyjnej

Dostęp do sieci kanalizacyjnej i lepszej jakości wody

Zakończył się drugi etap budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Węgorzyno, dzięki której mieszkańcy zyskali dostęp do sieci kanalizacyjnej, a także lepszej jakości wody – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW).

Zakończono trzy projekty dające dostęp do sieci kanalizacyjnej i lepszej jakości wody

10 sierpnia br., uroczyście zakończono prace w ramach trzech projektów, dających dostęp do sieci kanalizacyjnej i lepszej jakości wody, a składających się na inwestycję pn. Aglomeracja II, która została dofinansowana przez WFOŚiGW, który podczas uroczystości reprezentowały Jolanta Kraszewska-Jurkowska, dyrektor Funduszu oraz Sylwia Szarkowska, specjalista ds. kontroli umów.

Pierwszy z projektów – dostęp do sieci kanalizacyjnej

Pierwszy z projektów to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II. W ramach prac powstało ponad 5,2 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i ponad 2,6 km – tłocznej, a także 4 przepompownie, co pozwoli na przyłączenie do sieci 93 domów. Dobowo – dzięki nowym przyłączom – do oczyszczalni może trafiać 51 m3 ścieków – wskazuje WFOŚiGW i dodaje, że wsparcie z jego środków to pożyczka w wysokości niemal 1,7 mln zł.

Drugi projekt i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej

Drugi projekt, to rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III. Oprócz budowy ponad 6,5 km sieci wodociągowej, w ramach inwestycji powstały nowe zbiorniki wody czystej o łącznej pojemności 400 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie. Dzięki nim możliwe będzie zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom i zapewnienie rezerwy na wypadek pożaru – zaznacza WFOŚiGW w Szczecinie, który na realizację inwestycji udzielił gminie prawie 940 tys. zł pożyczki.

Trzeci projekt i dostęp do sieci kanalizacyjnej

Trzecie przedsięwzięcie to budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek. Jak podaje WFOŚiGW, efektem ekologicznym tego zadania jest zapobieżenie przedostawania się ścieków do gruntu. W ramach prac powstała nowa, zautomatyzowana przepompownia, a także – ponad 1,7 km kanalizacji grawitacyjnej i niespełna 0,5 km kanalizacji tłocznej w ulicach: Nowy Świat i Runowska w Węgorzynie wraz z rurociągiem przesyłowym ścieków do Runowa Pomorskiego. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 415 tys. zł w formie pożyczki.

Całkowity koszt prac to ponad 13,5 mln zł, a łączne wsparcie ze środków WFOŚiGW wyniosło ponad 3 mln zł. Inwestycja została dofinansowana także ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW w Szczecinie

fot. WFOŚiGW w Szczecinie

reklama

reklama

reklama

 

reklama