Dokumentacja dzięki unijnym środkom

5 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji pn. „Przygotowanie realizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Niedarach jako uzupełnienie Sanitacji Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”.
 
Beneficjentem tego projektu jest Gmina Drwinia. Z unijnych środków otrzyma ona blisko 235 tys. zł, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia równym 350 tys. zł. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, umożliwiającej Gminie aplikowanie o środki na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Niedarach w kolejnej perspektywie finansowej.
 
Na podstawie: www.wfos.krakow.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu