dofinansowanie na wod-kan

Dofinansowanie na wod-kan – prawdopodobnie ostatni nabór w ramach PROW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że z funduszy europejskich Małopolska otrzymała dodatkowe 30 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich.

W Małopolsce prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie na wod-kan

To jednak nie wszystko, bowiem decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, na tego typu zadania alokowane zostały również wszystkie oszczędności z innych działań. Łącznie daje to kwotę 60 mln zł.

Urząd marszałkowski zaznacza też, że dzięki przydzieleniu Małopolsce uzupełniającego limitu środków na projekty z dziedziny „Gospodarka wodno-ściekowa”, łącznie m.in. na budowę kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków, czy budowę i rozbudowę wodociągów przeznaczonych zostało już niemal 120 mln zł.

Cieszę się, że małopolskie samorządy będą miały możliwość aplikowania o tak potrzebne mieszkańcom środki. To wyjątkowa, jedyna tego typu okazja by otrzymać finansowanie na inwestycje na obszarach wiejskich – podkreślił Witold Kozłowski, marszałek województwa.

By pomóc zainteresowanym pozyskaniem wsparcia na inwestycje wod-kan, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla przedstawicieli gmin. Podczas nich uczestnicy dowiedzą się, jakie są warunki przystąpienia do konkursu. Omówiony zostanie także proces ubiegania się o dotacje unijne. Spotkania odbędą się w Tarnowie (21.05. br.), Nowym Sączu (23.05. br.), Wieliczce (27.05. br.), Nowym Targu (29.05. br.) i Krakowie (31.05. br.).

Ufamy, że zaplanowane spotkania stworzą sposobność zarówno do dyskusji, jak również przyczynią się do zacieśnienia współpracy na rzecz wzmocnienia rozwoju obszarów wiejskich – dodał Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

By wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że prawdopodobnie jest to ostatni tego typu nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020!

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama