dofinansowanie inwestycji wod-kan

Dofinansowanie inwestycji wod-kan

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) można będzie ubiegać się o wsparcie gospodarki wodno-ściekowej.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P), nabór wniosków wystartuje 8 maja br.

Dofinansowanie inwestycji wod-kan ze środków RPO – rusza nabór

O dofinansowanie ze środków unijnych mogą się ubiegać podmioty z terenu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jak zaznacza UMWK-P, konkurs jest dedykowany przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego (JST). Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia JST i samorządowe jednostki organizacyjne. Do aplikowania o wsparcie uprawnione są także przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ubiegać się o wsparcie mogą również partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dofinansowanie ma być przeznaczone na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Możliwe jest także przeznaczenie wsparcia na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wsparte mogą zostać także systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi. Na liście przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania są także budowa, przebudowa i modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Nabór będzie prowadzony w trzech rundach. Pierwsza odbędzie się od 8 do 31 maja, druga – o od 3 do 26 czerwca, a trzecia w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia br. Kwota środków przeznaczony na dofinansowanie to ponad 3,23 mln zł.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama