inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Dodatkowe środki na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Prawie 50 mln zł otrzymało województwo świętokrzyskie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), środki te będą przeznaczone dla lokalnych grup działania (LGD) i dla gmin. Będą one mogły zostać przeznaczone na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową woj. świętokrzyskie otrzymało dodatkowe środki

W bieżącej perspektywie nasz region otrzymał już 334 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dochodzą dodatkowe pieniądze, to prawie 50 mln zł – stwierdził Andrzej Bętkowski, marszałek województwa podczas konferencji prasowej poświęconej tematowi. W konferencji udział wzięli także Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki i Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Dodatkowe 25 mln zł otrzyma kilkanaście samorządów na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową. Kwota dofinansowania dla pojedynczego projektu nie może jednak przekraczać 2 mln zł.

Świętokrzyska wieś wymaga ogromnego wsparcia. Zbilansowaliśmy potrzeby na obszarach wiejskich i okazało się, że potrzeba około 2 mld złotych. W tym, największe środki trzeba przeznaczyć na gospodarkę wodno-ściekową, ponieważ zaledwie 33 procent wiejskich gmin ma kanalizację – stwierdził Marek Jońca.

Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Z udziałem tego wsparcia można także zrealizować budowę oczyszczalni ścieków, ujęć wody lub stacji uzdatniania wody. Dofinansowaniem z tej puli może być objęta także budowa przydomowych oczyszczalni.

Jak wskazuje UMWŚ, do tej pory w ramach operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej samorząd województwa zawarł 57 umów na kwotę dofinansowania ponad 70 mln zł.

W sumie z 334 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jakie otrzymało Świętokrzyskie do tej pory udało się podpisać umowy na kwotę ponad 305 mln zł, co stanowi 92% przyznanych środków. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Programu LEADER z Lokalnymi Grupami Działania.

Cieszę się, że te pieniądze będą wspierać lokalne grupy działania, bo to one są sercem naszych wsi i miasteczek i to one są ważnym ośrodkiem integracji społecznej. To jest ogromne wsparcie dla świętokrzyskiej wsi i dla Ziemi Świętokrzyskiej – mówiła Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

reklama

reklama

 

reklama

reklama