Deamonifikacja odcieków

Deamonifikacja odcieków – nowa technologia rodem z Wrocławskiego MPWiK

Deamonifikacja odcieków – to nowatorski sposób oczyszczania ścieków opracowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu we współpracy z Politechniką Wrocławską (PW). Metoda ta będzie wspierać prace innych wodociągów w Polsce. Umowę licencyjną na wykorzystanie tej autorskiej technologii podpisało MPWiK z Żywca.

Deamonifikacja odcieków – efekt innowacyjnego projektu MPWiK i Politechniki Wrocławskiej

W ostatnim czasie wrocławskie MPWiK wraz z PW pracowało nad nową technologią. Chodziło o technologię, którą można zastosować w procesie oczyszczania ścieków, by jeszcze bardziej usprawnić pracę oczyszczalni. Opracowano nowatorską – według MPWiK we Wrocławiu – metodę usuwania azotu z odcieków pofermentacyjnych we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. Do tej pory odcieki te trafiały do ciągu ściekowego, gdzie usuwano je w procesie nitryfikacji i denitryfikacji.

Spółka przygotowuje się do nowej dyrektywny unijnej, która – w kontekście walki ze zmianą klimatu – ma w najbliższej przyszłości zaostrzyć wymogi stawiane oczyszczalniom. Dlatego firma już teraz szukała dodatkowej metody wspomagania usuwania azotu. Jak zaznacza wrocławskie MPWiK, firma nie zdecydowała się na wdrożenie żadnego z komercyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. Jak tłumaczą wrocławscy wodociągowcy, powodem były liczne niedostatki tych technologii. Stąd też wraz z PW samodzielnie opracowano rozwiązanie dostosowane do potrzeb oczyszczalni. Zadanie zostało zrealizowane w projekcie badawczo-rozwojowym dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obniżenie stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych

Deamonifikacja odcieków, bo tak nazywa się opracowane we Wrocławiu rozwiązanie, pozwoli na obniżenie stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych. W znaczący sposób ma to usprawnić pracę oczyszczalni ścieków komunalnych. – Dzięki wdrożeniu nowej technologii we Wrocławiu, MPWiK zmniejszy zapotrzebowanie na energię do napowietrzania ścieków na blokach biologicznych o około 7-9%. Do tej pory roczny koszt tego procesu wynosił nawet pół miliona złotych. Dodatkowo, możliwe będzie zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków przyjmowanych do wrocławskiej oczyszczalni o około 20 tys. m3 na dobę (~15%), bez konieczności zwiększania kubatury urządzeń mówi Wojciech Stanek, wiceprezes MPWiK we Wrocławiu.

Pierwsza część procesu – nitrytacja jest chroniona patentem. Natomiast cały proces został opisany w poufnym know-how, które zostanie udostępnione kontrahentom, po podpisaniu umowy licencyjnej – wskazują wrocławscy wodociągowcy.

Deamonifikacja odcieków w Żywcu – wrocławianie dzielą się know-how

Nowa technologia przygotowana przez MPWiK Wrocław oraz PW zostanie wdrożona nie tylko w stolicy Dolnego Śląska. Umowę licencyjną na jej wykorzystanie podpisało MPWiK Żywiec, reprezentowane przez Halinę Staszkiewicz, prezes Zarządu. Swoje podpisy złożyli także Witold Ziomek, prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu i Wojciech Stanek, wiceprezes MPWiK we Wrocławiu, a także prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, rektor PW.

Mamy to szczęście, że branża wodociągowa w Polsce ściśle ze sobą współpracuje. Obserwujemy się nawzajem, czerpiemy z dobrych praktyk innych przedsiębiorstw i dzięki temu zyskujemy. Zarówno my w branży, jak i nasi klienci oraz środowisko naturalne – mówi Halina Staszkiewicz.

Synergia nauki i biznesu przynosi niezwykłe korzyści. To dzięki m.in. współpracy z MPWiK efekty naszych prac badawczo-rozwojowych nie pozostają w murach uczelni, ale są komercjalizowane i wdrażane na rynku – zaznacza prof. dr. hab. Arkadiusz Wójs.

Centrum Nowych Technologii z myślą o przyszłości

Wrocławskie wodociągi i tamtejsza uczelnia techniczna od wielu lat prowadzą razem liczne projekty badawczo-rozwojowe. Ta współpraca nabrała tempa w 2011 r. wraz z powołaniem w MPWiK we Wrocławiu wyspecjalizowanej jednostki – Centrum Nowych Technologii (CNT). To ona koordynuje i rozwija działania z zakresu wdrażania nowoczesnych technologii oraz poszukuje dofinansowania dla planowanych działań badawczo-rozwojowych.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna powinna być otwarta na innowacje, aby już teraz przygotowywać się na wyzwania, które czekają nas w przyszłości. Powołanie Centrum Nowych Technologii w MPWiK pozwoliło nam zdobywać cenne doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych, rozszerzyć współpracę z uczelniami, biznesem i start-upami, a w konsekwencji doprowadzić do tego, że dzisiaj jesteśmy współtwórcą patentów technologicznych, produktów technicznych oraz rozwiązań informatycznych – mówi prezes Ziomek.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Sebastian Borowski/MPWiK we Wrocławiu

Partner Portalu

Partner Portalu