EKOGMINA 2018

Czy ścieki mogą być eko? EKOGMINA 2018

4 października br. w Gdańsku odbędzie się I Forum Praktyków EKOGMINA 2018 dotyczące zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminach.

Jak informuje – pomysłodawca i organizator Forum – spółka BIOPRO, celem konferencji jest wymiana dobrych praktyk oraz poznanie najnowszych, skutecznych technologii. Spotkanie dedykowane jest zarówno przedstawicielom samorządów, w szczególności małych i średnich gmin, jak i przedsiębiorcom z branży sanitarnej.

Obserwujemy dynamiczny rozwój polskich samorządów w obszarze gospodarki wodnej i kanalizacyjnej. Widzimy wiele ciekawych, a także innowacyjnych projektów realizowanych przez gminy. Uznaliśmy, że warto pokazać je szerszej grupie praktyków dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu cyklu konferencji pod nazwą EKOGMINA. Jako konsultanci, chcemy aktywnie wspierać rozwój polskiej gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Jestem przekonany, że podczas gdańskiego I Forum Praktyków EKOGMINA 2018 rozpoczniemy szeroką, branżową dyskusję na temat eksploatacji i utrzymania istniejących instalacji wod-kan – mówi Tomasz Grochowski, prezes zarządu BIOPRO, spółki specjalizującej się w doradztwie.

EKOGMINA 2018 – najważniejsze zagadnienia

Wydarzenie przygotowane przez firmę BIOPRO łączy trzy elementy: prelekcje i praktyczne wykłady, eksperckie panele dyskusyjne oraz strefę targowo – wystawienniczą. Konferencja została zaplanowana w taki sposób by, poza wymianą dobrych praktyk i wypracowaniem najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną, nawiązać trwałe relacje biznesowe, które przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

EKOGMINA

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji organizator wymienia problematykę jakości obsługi i utrzymania systemu wod-kan, aspekty skutecznej eksploatacji, ocenę stanu inwentaryzacji sieci wod-kan w gminach oraz monitoring i zarządzanie danymi. Konferencja obejmie także dyskusję nad stanem środowiska, a w tym o zagrożeniach wynikających z braku wody pitnej oraz zanieczyszczeń zbiorników wodnych.

EKOGMINA 2018 – Studia przypadku i dobre praktyki

EKOGMINA to wyjątkowe spotkanie umożliwiające wymianę wiedzy i opinii praktyków oraz ekspertów polskiej branży wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych metod stosowanych obecnie w projektach wod-kan. Będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o rzeczywiste realizacje w gminach oraz dyskutować o mocnych i słabych stronach dzisiejszych technologii. Wszystko po to, by wspólnie wypracować listę najlepszych praktyk w tym sektorze – mówi Andrzej Wójtowicz, prezes Zarządu Wodociągi Słupsk, prelegent Forum EKOGMINA 2018.

Pierwsze Forum Praktyków otwiera cykl konferencji EKOGMINA, które mają zwrócić uwagę na potrzebę wymiany wiedzy między gminami i wykonawcami w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Więcej informacji o konferencji na stronie wydarzenia www.ekogmina.biopro.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez BIOPRO

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama

reklama