Cyfrowy nadzór obiegu nieczystości

Cyfrowy nadzór obiegu nieczystości płynnych wprowadza Środa Wielkopolska

Od maja w Środzie Wielkopolskiej gospodarka ściekowa zostanie objęta kompleksowym rozwiązaniem informatycznym. Gmina wprowadza bowiem na swoim terenie pełną cyfryzację usług komunalnych w obszarze produkcji, odbioru i oczyszczania ścieków wytwarzanych przez gospodarstwa znajdujące się poza siecią kanalizacyjną – poinformował Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej (UM). To pionierskie na skalę kraju działanie, wprowadzające cyfrowy nadzór obiegu nieczystości płynnych pomoże podnieść jakość życia mieszkańców i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego – przekonuje magistrat.

Pierwszy taki cyfrowy nadzór obiegu nieczystości płynnych w Polsce

Gmina wprowadza dedykowane rozwiązanie informatyczne, które obsługuje każdy istotny podmiot uczestniczący w obiegu wody, a w szczególności w obiegu nieczystości płynnych na terenach nieskanalizowanych – tłumaczy UM. Magistrat dodaje, że mowa o oczyszczalni/punkcie zlewnym ścieków, o firmach asenizacyjnych, a także o mieszkańcach gminy. Umożliwi to skuteczne realizowanie ustawowych obowiązków nakładanych na najmniejsze jednostki administracyjne i firmy komunalne. Przede wszystkim jednak pozwoli na wprowadzenie sprawnego monitoringu obiegu wody. – Nowoczesne technologie od pewnego czasu z przytupem wkraczają na rynek usług komunalnych. Dotychczas jednak brakowało rozwiązań wspierających gminy w ewidencji obiegu wody, zwłaszcza produkowanej dla obszarów nieskanalizowanych. Cieszymy się, że Środa Wielkopolska jest pierwszą w Polsce, która może pochwalić się wprowadzeniem pełnej cyfryzacji tego obszaru i docelowo rozwiązaniem poważnego problemu ekologicznego – mówi Piotr Mieloch, burmistrz Środy Wlkp.

Tysiąc szamb i przydomowych oczyszczalni do kontroli

Na powierzchni gminy, liczącej ponad 200 km² zarejestrowanych jest niespełna tysiąc zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (warto dodać, że w całym kraju jest ich prawie 2,5 miliona) – wylicza UM. Magistrat dodaje, że na gminie spoczywa obowiązek ewidencji wymienionych instalacji i sprawowania nadzoru nad firmami asenizacyjnymi, które trudnią się odbiorem ścieków od mieszkańców i dostarczaniem ich do punktów zlewnych lub oczyszczalni. – W Środzie Wielkopolskiej licencję udzieloną przez burmistrza posiada 15 firm asenizacyjnych. Każda z nich ma obowiązek składania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Nadzór nad nimi i poprawnością składanych raportów, a także prawie tysiącem szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków sprawowała tylko jedna osoba. Manualnie – tłumaczy Zbigniew Antkowiak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM i dodaje, że wprowadzony system pomoże nie tylko uszczelnić proces sprawozdawczy, ale także znacznie go usprawni dzięki pełnej automatyzacji.

Cyfrowy nadzór obiegu nieczystości – system obejmie wszystkie firmy asenizacyjne

Podobnie ma się sprawa z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez spółkę Ścieki Polskie firmom asenizacyjnym. – Obsługujemy zdecydowaną większość mieszkańców gminy korzystających z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie. To codzienne olbrzymie wyzwanie logistyczne, zwłaszcza że regularnie mierzymy się z telefonami „na ostatnią chwilę” i egzekucją należności. Wdrożenie systemu wszystko zmienia – mówi Waldemar Owczarzak, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wlkp. magistrat dodaje, że każdy metr sześcienny ścieków dostarczanych do oczyszczalni powinien być w pełni weryfikowalny. – W zasadzie powinniśmy znać jego pochodzenie i mieć dostęp do danych 24 godziny na dobę. Dlatego od maja wszystkie firmy asenizacyjne współpracujące z nami zostaną wdrożone i wpięte w system – zapowiada Bartosz Bałażyk wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji.

Cyfrowy nadzór obiegu nieczystości by sprostać wymogom Unii

Magistrat podkreśla, że jeszcze nikt na świecie nie dostarczył rozwiązań informatycznych na rynek usług komunalnych w przestrzeni nieskanalizowanej. – Analizując to zrozumieliśmy, że mowa o zamkniętym ekosystemie, który wymaga stworzenia zazębiających się ze sobą narzędzi, bo wszystkie podmioty: gminy, oczyszczalnie, firmy asenizacyjne i mieszkańcy są w tym systemie od siebie zależne. Jesteśmy pierwszą firmą która postawiła sobie za cel przygotowanie dedykowanych temu narzędzi informatycznych – podsumowuje Wojciech Witowski ze spółki Ścieki Polskie.

Przy okazji UM dodaje, że w związku z koniecznością realizacji zobowiązań akcesyjnych coraz silniejszą presję na Polskę wywiera Komisja Europejska. W świetle tzw. dyrektywy ściekowej aż 98% obszarów aglomeracyjnych powinno zostać skanalizowanych. W dobie boomu budowlanego w obszarach podmiejskich, które siłą rzeczy nie mogą zostać podłączone do sieci, jedyną akceptowalną przez Unię Europejską alternatywą jest wprowadzenie pełnego opomiarowania i monitorowania obiegu wody i nieczystości płynnych. Tę drogę właśnie obrała Środa Wielkopolska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama