Co w „Forum Eksploatatora” piszczy

Co w „Forum Eksploatatora” piszczy?

Wydawnictwo Seidel-Przywecki poinformowało, że oddało do dyspozycji czytelnikom kolejny, piąty już w tym roku, numer czasopisma „Forum Eksploatatora”. warto zatem sprawdzić co w „Forum Eksploatatora” piszczy?

Redaktor naczelna o tym, co w „Forum Eksploatatora” piszczy

Tradycyjnie do lektury zawartości zachęca Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna czasopisma, która w słowie od redaktora napisała m.in.: „W dziale oczyszczanie ścieków znaleźć można sporo nowinek technicznych, np. prawidłowe filtrowanie (s. 50), ładunek organiczny pod kontrolą (s. 52), nowy sposób napowietrzania powierzchniowego (s. 54) czy materiał o nowoczesnym systemie sterowania (s. 56). Dowiemy się również o badaniach nad skróconą nitryfikacją, które prowadzą naukowcy z Politechniki Wrocławskiej (s. 60) i o hermetycznych przykryciach komór napowietrzania w oczyszczalniach ścieków (s. 64)”.

Redaktor naczelna zwraca też uwagę, że w tym wydaniu pracownicy naukowi z Politechniki Świętokrzyskiej opublikowali swoje badania nt. kumulacji w glebie metali ciężkich pochodzących z osadów ściekowych. 0pisane zostały również aktualności prawne.

Co w „Forum Eksploatatora” piszczy? – spis treści

Forum Eksploatatora

Poniżej prezentujemy spis treści wydania:

 • Z życia Stowarzyszenia – Krzysztof Kowalski;
 • Konferencja „Wastewater, Water and Resource Recovery” – Jędrzej Bylka;
 • Nowa inwestycja w Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” – Paweł Wojciechowski;
 • Raport: „Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce” – Recenzja – Krzysztof Zaręba;
 • 85 lat Wodociągów Chrzanowskich;
 • Wodociągi Chrzanowskie – pamiętamy o tradycji, inwestujemy w przyszłość;
 • Rozmowa z Tadeuszem Arkitem – Prezesem Zarządu Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.;
 • Z kart historii… – Ryszard Fudała;
 • Inwestycje i wyzwania – Szymon Wyrwik;
 • Zarządzanie systemem dystrybucji wody z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – Szymon Wyrwik, Dariusz Zdebik;
 • Wodociągi Chrzanowskie – codziennie blisko mieszkańców – Ryszard Fudała;
 • Czas znacznie poprawić skuteczność filtrowania! – Wojciech Przybyszewski;
 • Ładunek organiczny pod kontrolą – Bartłomiej Biczysko;
 • Oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami o osi poziomej w komorach cyrkulacyjnych – Jerzy Fidrysiak, Zbigniew Ruszkowski;
 • System sterowania oczyszczalnią ścieków na miarę XXI wieku – Anna Borowczyk-Kurasińska;
 • Skrócona nitryfikacja w ciągu głównym – nowe spojrzenie na oczyszczanie ścieków – Krzysztof Ratkiewicz, Dominika Kołbuc, Mateusz Muszyński-Huhajło, Stanisław Miodoński, Bartosz Zięba, Kamil Janiak;
 • Gdy oczekujemy więcej od przykryć hermetycznych – Cover Z6000 – Łukasz Domaradzki;
 • Analiza ryzyka kumulacji w glebie metali ciężkich z osadów ściekowych – Robert Kowalik, Angelika Komór, Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, Magdalena Woźniak;
 • Bezpieczeństwo tłocznych rurociągów ściekowych – Andrzej Kuliczkowski;
 • Zbiorniki wody czystej – renowacja i hydroizolacja – Mieczysław Dobrynin;
 • NETZSCH – rozdrabniacz dwuwałowy typu N/MacTM – Piotr Podobiński;
 • Masońscy ojcowie tczewskiej inżynierii komunalnej – Ryszard Lidzbarski;
 • Potencjalne skutki prawne niewyznaczania nowych granic aglomeracji – Mikołaj Maśliński;
 • Prawo a eksploatacja – Irena Iwanisik.

By przekonać się co w „Forum Eksploatatora” piszczy warto sięgnąć po wydanie

Zainteresowanych tematyką poruszaną w wydaniu zachęcamy do sięgnięcia po to czasopismo, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydawcy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl, fot. Wydawnictwo Seidel-Przywecki

reklama

reklama

 

reklama