Budowa nowej kanalizacji

Budowa nowej kanalizacji na wyspie Uznam

Niemal 25 tys. osób skorzysta z efektów przedsięwzięcia, jakim jest budowa nowej kanalizacji na wyspie Uznam. Sieć kanalizacyjna powstanie w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW).

Budowa nowej kanalizacji ze wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie

Inwestycję prowadzoną przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu (ZWiK), w skład której wchodzi nie tylko budowa nowej kanalizacji dofinansował zachodniopomorski fundusz ochrony środowiska, a kwota wsparcia udzielonego przez WFOŚiGW w Szczecinie wyniesie ponad 5,8 mln zł. Warto dodać, ze dofinansowanie zostało udzielone w formie pożyczki.

Jak podaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dofinansowane przedsięwzięcie obejmuje wymianę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W ramach inwestycji powstanie m.in. prawie 1200 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ponad 600 m kanalizacji tłocznej. Inwestycja ma pozwolić na zastąpienie przedwojennego kolektora kanalizacji tłocznej wykonanego z żeliwa szarego, który ujawniony został na poniemieckich mapach z 1910 r.

Dzięki wsparciu Funduszu do nowej, szczelnej kanalizacji zostanie przełączonych 24546 osób, a ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Świnoujściu. Wymiana sieci pozwoli na uzyskanie pełnej szczelności i ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami. Poprawi się też bezpieczeństwo użytkowników nowobudowanej drogi – wskazuje WFOŚiGW.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama