Kanalizacji sanitarnej

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej

Trwają intensywne prace przy budowie kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do Głowienki, a następnie do oczyszczalni ścieków w Krośnie. Inwestycja realizowana przez Krośnieński Holding Komunalny (KHK) we współpracy z gminą Dukla ma na celu ochronę ujęcia wody w Szczepańcowej. Ma ona także zapewnić prawidłowe zagospodarowanie ścieków z terenu aglomeracji Dukla.

Kolektor kanalizacji sanitarnej odprowadzi ścieki do krośnieńskiej oczyszczalni

Budowany kolektor kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzał ścieki z miejscowości Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla. Za pomocą kolektora ścieki trafią do istniejącej kanalizacji w Głowience, skąd odprowadzane będą do krośnieńskiej oczyszczalni.

Prace budowlane są mocno zaawansowane, a realizowana inwestycja jest coraz bliżej końca – podkreślił KHK. W gminie Dukla prowadzone są prace na tłoczni ścieków w miejscowości Wietrzno, a KHK realizuje etap związany z montażem kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. Holding prowadzi także działania związane z odtworzeniem blisko dwukilometrowego odcinka ulicy Nadrzecznej we Wrocance.

Aktualnie prace prowadzone są w miejscowości Wrocanka. Roboty montażowe przy budowie kanalizacji tłocznej są wykonane w ok. 95% i pozostaje do wykonania uzbrojenie technologiczne komór na całości tego rurociągu. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się również położyć nową nawierzchnię na ulicy Nadrzecznej – powiedział Marcin Kilar, kierownik Wodociągów Krośnieńskich. – Poza tym kanalizacja grawitacyjna jest już ułożona w ok. 50%. Do wykonania pozostał jeszcze jej odcinek w miejscowości Głowienka oraz włączenie do istniejącej tam infrastruktury – dodał kierownik Kilar.

Zabezpieczyć ujęcie wody w Szczepańcowej

Istotnym etapem inwestycji jest przewiert pod rzeką Jasiołka we Wrocance. Pozwoli on spiąć rurociąg w całość.

Inwestycja realizowana przez naszą spółkę ma zabezpieczyć ujęcie wody w Szczepańcowej, które znajduje się poniżej wylotu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Dukli. Dzięki budowie kolektora sanitarnego Wietrzno-Głowienka i przekierowaniu ścieków do krośnieńskiej oczyszczalni gmina Dukla nie będzie rozbudowywać ani budować nowej oczyszczalni ścieków. Finalizacja inwestycji jest coraz bliżej końca – powiedział Janusz Fic, prezes KHK.

Termin zakończenia prac upływa 30 czerwca br., a budowa opisywanego kolektora kanalizacji sanitarnej Wietrzno-Głowienka dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu