Budowa centralnego kolektora

Budowa centralnego kolektora w Olsztynie zakończona

W Olsztynie zakończyła się budowa centralnego kolektora kanalizacji przy ul. Leśnej. Uruchomienie kanału przyczynić się ma do istotnej poprawy bezpieczeństwa sanitarnego stolicy Warmii i Mazur.

Budowa centralnego kolektora zwiększyła bezpieczeństwo systemu sanitarnego

Umowa na realizację inwestycji pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie (PWiK) a konsorcjum wykonawczym IDS-BUD (lider) oraz Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur została podpisana w październiku 2019 r. Partnerem generalnego wykonawcy w realizacji inwestycji była spółka technologiczno-inżynieryjna DIM Construction.

W ramach umowy wybudowany został niemal czterokilometrowy kanał o średnicy 1,2 m. Stanowi on uzupełnienie istniejącej już w ul. Leśnej infrastruktury sanitarnej. Są do niej włączone dwa rurociągi tłoczne pracujące naprzemiennie, które zbierają ścieki z terenu miasta i okolicznych gmin. To około 90% wszystkich ścieków dopływających do olsztyńskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki nowo wybudowanej komorze rozdziału możliwe jest kierowanie ścieków zarówno do nowego, jak i już wcześniej działającego kolektora, co pozwala istotnie zwiększyć bezpieczeństwo systemu sanitarnego w Olsztynie – przekonuje lider konsorcjum.

Zakończona budowa centralnego kolektora – bardziej efektywna ochrona środowiska

Zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę pełnią obiekty ochrony środowiska dla samorządów i społeczności lokalnych. Budowa tych obiektów wymaga w każdym przypadku dużego doświadczenia wykonawczego i inżynieryjnego. Realizacja centralnego kolektora w Olsztynie była sporym wyzwaniem m.in. z uwagi na konieczność ingerencji w przyrodę miejską. Prace były prowadzone w pełnym poszanowaniu dla unikatowego charakteru otoczenia i w partnerskich relacjach z inwestorem. Cieszymy się, że infrastruktura została przekazana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji i będzie służyć mieszkańcom miasta, przyczyniając się do bardziej efektywnej ochrony środowiska – powiedział Marcin Idzik, prezes IDS-BUD.

Nie tylko budowa centralnego kolektora w Olsztynie

Firma podkreśla przy okazji, że budowa kolektora w Olsztynie to niejedyny jej projekt, w ramach którego odgrywa rolę generalnego wykonawcy w obszarze budownictwa wodno-kanalizacyjnego. W realizacji pozostaje m.in. budowa nowej magistrali dla tzw. Pasma Pruszkowskiego w metropolii warszawskiej, budowa systemu kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy czy budowa instalacji suszenia osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Rąbczynie koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama

reklama