Przebudowana biologiczna część oczyszczalni ścieków w Legnicy

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (LPWiK) zakończyło realizację kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Legnicy. Za kwotę blisko 20 mln zł przebudowana została biologiczna część oczyszczalni. Spółka pozyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem inwestycji było utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie zgodnym z wymogami wynikającymi z prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej. Jak podał Urząd Miasta Legnica (UM) modernizacja ma także zapewnić stabilną i bezawaryjną pracę oczyszczalni.

Biologiczna część oczyszczalni w Legnicy – co obejmowała modernizacja?

Magistrat wskazał, że inwestycja obejmowała szereg prac. W jej ramach zmodernizowano istniejące obiekty i instalacje, wśród których były m.in. komora rozdziału do osadników wtórnych i komora osadu. Rozbudowano system aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz sieci wewnętrznej. Największy zakres prac dotyczył jednak budowy nowych obiektów i instalacji. Mieściło się w tym powstanie trzeciego, a zarazem największego ze wszystkich, osadnika wtórnego o pojemności 10 tys. m3.

Według informacji podanej przez UM, umożliwia to głębsze i stabilniejsze usuwanie azotu, zapewniające spełnienie wymogów wynikających z obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

– Legnica jest miastem o dużym potencjale rozwoju, a inwestycje są kluczem rozwoju. To ważna inwestycja dla mieszkańców Legnicy i regionu. Spełniamy najwyższe normy środowiskowe i rozwijamy naszą infrastrukturę – powiedział Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Inwestycje stanowią kolejny etap modernizacji legnickiej oczyszczalni ścieków, która w ostatnich latach była gruntownie przebudowywana. Wcześniej zmodernizowano część gazowo-energetyczną, w tym instalację biogazu z wprowadzeniem kogeneracji. Jak wskazuje UM, przebudowano też część ściekową, stację odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowano układ napowietrzania bloku biologicznego. Wybudowano również suszarnię osadów ściekowych. Obecnie oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi prawne w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. Ponadto wdrożony program hermetyzacji obiektów spowodował zminimalizowanie oddziaływania zapachowego zakładu – przekonuje magistrat.

Wartość prac to ponad 86 mln zł brutto

Wartość wszystkich prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie oczyszczalni ścieków w latach 2013-2023 wyniosła ponad 86 mln zł brutto. Jak wskazał UM, z tej puli dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej sięgnęło blisko 36 mln zł.

Na podstawie portal.legnica.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu