Beneficjenci ze Śląska

Gmina Wilkowice (woj. śląskie) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach to kolejni beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 16 września br. podpisano umowy o dofinansowanie realizowanych przez nich inwestycji.
 
Wilkowice, w ramach projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”, planują przygotować się pod względem formalnym do przedsięwzięcia, które będzie realizowane w przyszłości. Projekt obejmuje nie tylko opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ale także przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z raportem, opracowanie studium wykonalności i sporządzenie dokumentacji przetargowej. Koszt tych działań to 1,5 mln zł, a wysokość dotacji przekroczyła 1 mln zł (85% wydatków kwalifikowanych).
 
Z kolei drugi beneficjent otrzymał dotację na zadanie pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji”. Koszt inwestycji to: 399,7 tys. zł, a wysokość wsparcia –276.2 tys. zł. Efektem rzeczowym będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie studium wykonalności, przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu