Będzie sieć rozdzielcza!

W przyszłym roku ponad 2 tys. mieszkańców Obornik Śląskich będzie mogło korzystać z nowej kanalizacji sanitarnej. A wszystko za sprawą unijnego dofinansowania, które Miasto otrzymało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę dotacyjną na ponad 12 mln zł podpisano w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym aż 26 km to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu będzie siećrozdzielcza, w której ścieki i deszczówka popłyną oddzielnie. Za unijne pieniądze powstanie zatem ponad 5 km kanalizacji sanitarnej i ok. 5 km kanalizacji deszczowej.
 
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej możliwe będzie także zmodernizowanie miejscowej oczyszczalni ścieków. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano budowę stacji odwaniania osadu, budynku krat oraz osadników.
 
Zadanie jest warte ponad 23 mln zł.
 

Partner Portalu

Partner Portalu