Będzie remont oczyszczalni

21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu. Prace modernizacyjne mają na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
 
oczyszczalnia
 
Na podstawie: www.wfos.krakow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu