Będzie nowa kanalizacja

Będzie nowa kanalizacja w gminie Masłów

Mieszkańcy Doliny Marczakowej w gminie Masłów jeszcze tego lata będą mieli nową kanalizację – informują Wodociągi Kieleckie (WK). Umowę z wykonawcą podpisano w czwartek 19 marca br., zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Do końca sierpnia będzie nowa kanalizacja

Zgodnie z umową zawartą przez WK z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w Dolinie Marczakowej (gm. Masłów) do końca sierpnia br. zostanie tam zbudowanych 2,78 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych, 1,22 km rurociągów tłocznych, dwie przepompownie ścieków oraz odcinki przyłączy należących do sieci (ONS-y) o długości ok. 0,74 km. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Mariusz Kozera Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” w Busku-Zdroju, a wynagrodzenie za roboty ma wynieść niemal 3,5 mln zł netto (prawie 4,3 mln zł brutto).

Wodociągi Kieleckie muszą działać cały czas, mimo zagrożenia epidemicznego. Ludzie muszą mieć wodę, muszą mieć odbierane ścieki. My i nasza zdrowa kielecka woda jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników w walce z koronawirusem – zaznaczył Henryk Milcarz, prezes WK.

Przedsiębiorstwo wodociągowe zaznacza, że z rozpoczęcia robót na pewno ucieszą się mieszkańcy, którzy czekali na skanalizowanie północnej części gminy Masłów. – Jako przedstawiciel gminy Masłów we władzach Wodociągów Kieleckich jestem bardzo zadowolony, że budowa kanalizacji w Dolinie Marczakowej przechodzi z fazy planowania do wykonania. Kanalizacja to komfort i ochrona środowiska, a dzięki Wodociągom Kieleckim takie udogodnienia ma coraz więcej mieszkańców gminy Masłów – skomentował podpisanie umowy Leszek Walczyk, członek Rady Nadzorczej WK.

Wodociągi Kieleckie informują również, że dwa dni wcześniej zawarły umowę na budowę kanalizacji w sołectwie Masłów Drugi – Nademłyn. Wykonawcą jest firma KBM SIECI S.C. w Kielcach, która do końca sierpnia zbuduje w Nademłynie 3,09 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych, 240 m rurociągu tłocznego, jedną przepompownię ścieków i 850 m odcinków przyłączy należących do sieci (ONS-y). Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie nieco ponad 3,4 mln zł netto (ok. 4,2 mln zł brutto).

Będzie nowa kanalizacja – umowy podpisane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego

Przedsiębiorstwo wod-kan zaznacza, że obie umowy podpisano, zachowując zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez koronawirus. Kontrakty realizowane są w ramach Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Na podstawie informacji nadesłanej przez WK

fot. Wodociągi Kieleckie

reklama

reklama

reklama

 

reklama