Będzie modernizacja

Dzięki 5,8 mln zł unijnej dotacji oczyszczalnia ścieków w Jurczycach (gm. Kąty Wrocławskie) zostanie zmodernizowana. Potwierdzenie finansowego wparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na nowe inwestycje przekazał Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Kątach Wrocławskich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Zakład po modernizacji będzie spełniał unijne normy dotyczące m.in. redukcji zawartości azotu i fosforu w ściekach komunalnych. Poprawi to jakość wody w Bystrzycy, do której trafiają oczyszczone ścieki.
 
Obecnie oczyszczalnia przetwarza 2 tys. m3ścieków na dobę. Po zakończeniu prac modernizacyjnych jej przepustowość wzrośnie o 900 m3ścieków na dobę. Natomiast powstającew obiekcie osady zostaną wykorzystane m.in. do rekultywacji gruntów rolniczych, a także do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
 
Całkowita wartość inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jurczycach – Etap I” to ponad 6,9 mln zł. Inwestycje zostaną zakończone w 2015 r.
forsa
 
Warto dodać, iż w drugim etapie przedsięwzięcia planowana jest dalsza rozbudowa oczyszczalni i osiągnięcie przepustowości ponad 3,5 tys. m3ścieków na dobę. To wielkość konieczna do skanalizowania południowej części gminy.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl
 

Partner Portalu

Partner Portalu