kanalizacja dla Chwałęcic

Będzie kanalizacja dla Chwałęcic

24 marca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku (PWiK), które podjęło decyzję o uruchomieniu i zatwierdzeniu inwestycji w postaci projektowania, budowy pierwszego etapu grawitacyjnej oraz tłocznej sieci kanalizacyjnej wraz ze zlewnią ścieków C1 w dzielnicy Chwalęcice w Rybniku.

Jak zaznacza Urząd Miasta Rybnika (UM), nowobudowana sieć obejmie ok. 100 budynków, a szczegółowy harmonogram prac zostanie podany w kolejnych komunikatach.

Powstanie kanalizacja dla Chwałęcic w Rybniku

Po analizie dotyczącej wzrostu ilości mieszkańców w Chwałęcicach i zainteresowaniu całej lokalnej społeczności, która przez radę dzielnicy zebrała informacje o gotowości przyłączenia do kanalizacji – zaczynamy działać. Dziś przełomowy moment, są ważne ustalenia w rybnickich wodociągach, które rozpoczną prace dotyczące budowy kanalizacji. Jestem wdzięczy za aktywne działanie w tym temacie pani radnej Krystynie Wałach, która cierpliwie, od wielu lat animowała kontakt w tym temacie między mieszkańcami tej dzielnicy a magistratem – powiedział Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

To ogromnie wyczekiwana informacja przez mieszkańców naszej dzielnicy, bardzo się cieszę z tej decyzji. Wiele lat oczekiwania, trudne rozmowy z mieszkańcami już za mną, teraz czeka nas wspólne działanie, by jak najwięcej mieszkańców podłączyło się do pierwszego etapu kanalizacji, potem – jestem przekonana – przyjdzie czas na przyłączenia kolejnych domów – skomentowała radna Krystyna Wałach.

To pierwszy etap prac, warunkiem prowadzenia dalszych inwestycji przez PWiK będzie przyłączenie się 95% mieszkańców do pierwszej zlewni (C1 w Chwałęcicach) – podkreśla UM. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to w planach miasta jest dalsza rozbudowa kanalizacji w Chwałęcicach i budowa nowej sieci w dzielnicy Stodoły. Miasto bierze pod uwagę rosnącą liczbę mieszkańców w tych dzielnicach, jak również rozwój terenów rekreacyjnych na tym obszarze – podkreśla magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama