Aktualizacja KPOŚK

Aktualizacja KPOŚK – mapa drogowa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) poinformowało, że przygotowało „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” (VIA KPOŚK). Organ opracował również nową wersję wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji ściekowych.

Jak zaznaczają Wody Polskie, wspomniane dokumenty zawierają szczegółowy harmonogram prac. Określają także założenia i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby dana aglomeracja została prawidłowo wyznaczona, a zaplanowane przez nią inwestycje zostały ujęte w VIA KPOŚK.

Aktualizacja KPOŚK – mapa drogowa i wytyczne do zmiany aglomeracji przygotowane

Jak wskazuje PGW WP, publikacja mapy i wytycznych poprzedzona została rozpoczęciem cyklu szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych Wód Polskich. Zostały one przeprowadzone w celu ujednolicenia procesu opiniowania aktów prawa miejscowego dotyczących aglomeracji ściekowych.

Zgodnie z harmonogramem prac nad aktualizacją KPOŚK, okres lipiec – październik br. – będzie czasem na wyznaczanie i zmianę aglomeracji. Będzie to okres przeznaczony na przegląd aglomeracji m.in. pod kątem zgodności RLM aglomeracji z RLM w akcie prawa miejscowego, rozporządzeniem w sprawie wyznaczania aglomeracji oraz założeniami i warunkami VIA KPOŚK. W sierpniu br. do samorządów, za pośrednictwem regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW), trafić mają ankiety. Zostaną one także udostępnione na stronie internetowej PGW WP.

Październik 2019 r., to czas, w którym samorządy powinny odesłać wypełnione ankiety do odpowiednich RZGW. Kolejny miesiąc – listopad – będzie okresem weryfikacji ankiet przez RZGW. Weryfikacja ta będzie dotyczyła ilości aglomeracji oraz aktów prawa miejscowego potwierdzających wyznaczenie aglomeracji. Również w listopadzie powinno nastąpić opracowanie zbiorczej tabeli, uwzględniającej wszystkie ankiety z obszaru danego RZGW, a następnie przesłanie zbiorczych tabel z poszczególnych RZGW do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Okres od grudnia 2019 r. do lutego przyszłego roku to czas na weryfikację i przygotowanie wstępnej bazy danych VIA KPOŚK. W tym czasie możliwy jest kontakt z aglomeracjami i uzupełnienie brakujących danych.

Na marzec 2020 r. zaplanowano natomiast tworzenie końcowej bazy danych na potrzeby VIA KPOŚK, a także przygotowanie części opisowej i zestawień zbiorczych. Z kolei od kwietnia 2020 r. miałby być prowadzony dalszy proces legislacyjny.

Na podstawie www.wody.gov.pl

fot. Grzegorz Waligóra/PGW WP

reklama

 

reklama

reklama