Aglomeracja Odolanów z kanalizacją

Zakończono inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, dofinansowaną ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była rozbudowa systemu zbiorowego odbioru ścieków na terenie aglomeracji.
odolanów
 
W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano 37,2 km kanalizacji sanitarnej oraz dwie stacje podciśnieniowe. Projekt objął również budowę przyłączy kanalizacyjnych, co umożliwiło osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest podłączenie nowych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej (niemal 5 tys. mieszkańców).
 
Zadanie pochłonęło ponad 55 mln zł, jednak blisko 30 mln zł stanowiła dotacja z WRPO. Dodatkowo gmina Odolanów otrzymała na inwestycję pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 9,6 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu