427 oczyszczalni ścieków

Kontrola 427 oczyszczalni ścieków

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) w latach 2020–2022 skontrolowała 427 oczyszczalni ścieków – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS). Celem było sprawdzenie jakości ścieków wprowadzanych do odbiorników. Raport pokontrolny został 30 czerwca br. zatwierdzony przez Krzysztofa Gołębiewskiego, szefa Inspekcji.

Kontrola 427 oczyszczalni ścieków – oceniano jakość i ilość odprowadzanych ścieków

Jak poinformował GIOŚ, dane do raportu pochodziły od wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ). Pozyskano je podczas kontroli w latach 2020–2022. W cyklu kontroli inspektorzy zbadali 427 oczyszczalni ścieków o wielkości równoważnej liczby mieszkańców (RLM) wynoszącej co najmniej 10 000. Ocena dotyczyła jakości oraz ilości odprowadzanych ścieków. Kontrole obejmowały ostatnie dwa pełne okresy obowiązywania posiadanych pozwoleń – doprecyzował GIOŚ.

Jak przekazał GIOŚ, w pierwszym okresie skontrolowano 427 oczyszczalni ścieków. W drugim – 425. Zauważono różnice w spełnianiu warunków pozwoleń. W pierwszym okresie 42 oczyszczalnie (9,8%) nie spełniały norm jakościowych, natomiast 20 oczyszczalni (4,7%) przekroczyło limit ilościowy. W sześciu oczyszczalniach (1,4%) stwierdzono oba naruszenia. Z kolei w drugim okresie niespełnienie norm jakościowych stwierdzono w 44 oczyszczalniach (10,4%). Limit ilościowy przekroczyło 17 oczyszczalni (4%). Naruszenia obu warunków zaobserwowano w pięciu oczyszczalniach (1,2%) – dodał GIOŚ.

Dodatkowo od 2016 r. oczyszczalnie dla ≥ 10 000 RLM muszą prowadzić pomiary azotu i fosforu. Jak stwierdził GIOŚ, 11 z 406 oczyszczalni nie ma ustalonych warunków w zakresie usuwania biogenów.

Gdzie szukać raportu?

Raport nosi tytuł: „Kontrole oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM ≥ 10 000 pod kątem oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych, wraz z pomiarami jakości ścieków odprowadzonych z tych oczyszczalni, wykonanymi na zlecenie WIOŚ zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Treść raportu dostępna jest na stronie www.gov.pl.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu