Dla gospodarki wodno-ściekowej

40 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze wsparciem

Samorząd Województwa Małopolskiego dofinansuje kolejne 40 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Reprezentanci samorządu województwa przekazali na ręce przedstawicieli gmin i zakładów komunalnych z regionu promesy gwarantujące przyznanie dofinansowania. Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) wsparcie zostało udzielone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Kolejne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Cieszy fakt, że w Małopolsce zostaną zrealizowane kolejne inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową na obszarach wiejskich. Takie projekty są niezwykle potrzebne mieszkańcom naszego regionu. W ramach obecnego naboru wesprzemy 40 wnioskodawców, a wartość dofinansowania to ponad 128 mln zł – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

O istotności wsparcia inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej świadczą ich efekty. W ramach obecnego, trzeciego już naboru wniosków, uda się sfinansować m.in. budowę 200 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowane inwestycje obejmują również budowę lub przebudowę ponad 120 km sieci kanalizacyjnej i 80 km sieci wodociągowej. To także budowa i przebudowa czterech ujęć wody.

Dziękuje za wszystkie złożone wnioski a to szczególnie ważne, by uregulować sprawy wodno-ściekowe w naszym regionie. Musimy dbać o środowisko, ponieważ zanieczyszczenie gleb, cieków, gruntów i wód gruntowych przez nieskanalizowane części wsi to ogromne zagrożenie. Te projekty wpisują się w strategię województwa i liczę na to, że spotkamy się na otwarciu sfinansowanych ze środków PROW inwestycji – dodał Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Samorządy i zakłady komunalne – beneficjenci dofinansowania

Beneficjantami są samorządy i zakłady komunalne. Dofinansowanie otrzymały jednostki z Kalwarii Zebrzydowskiej, Tomic, Oświęcimia, Jerzmanowic-Przegini, Babic, Sułkowic, Kęt, Michałowic, Krzeszowic, Kocmyrzowa-Luborzycy, Wieprza i Wolbromia. Przekazane w ramach trzeciego naboru środki umożliwią budowę: 123 km sieci kanalizacyjnej, 80 km sieci wodociągowej, 200 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę i przebudowę czterech ujęć wody. Do tego dochodzi jeszcze budowa jednej oczyszczalni ścieków.

Bardzo się cieszę, że w Małopolsce inwestujemy w kanalizację. To też świadczy o naszej jakości i dobrej ofercie dla odwiedzających nasz region turystów. To są bardzo dobre działania, które małymi krokami konsekwentnie realizujemy. Całemu zarządowi województwa dziękuję za akceptację projektów, a samorządowcom gratuluję dobrze napisanych wniosków. Dzięki takim inwestycjom nasz region jest piękniejszy i coraz chętniej odwiedzany – podsumowała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową zrealizowane w ramach PROW-u

Przy okazji UMWM podał, że Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył dotąd na gospodarkę wodno-ściekową, w ramach PROW, łącznie 320 mln zł. Efektem dotychczasowych trzech naborów z PROW-u na gospodarkę wodno-ściekową w latach 2017-2022 jest realizacja szeregu inwestycji. W ramach PROW-u wybudowano 562 km sieci kanalizacyjnej, wybudowano bądź przebudowano 440 km sieci wodociągowej. Do efektów należy też budowa 2147 przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach owych trzech naborów zbudowano i przebudowano 34 ujęcia wody i 25 stacji jej uzdatniania. Zbudowano też sześć oczyszczalni ścieków.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama