Wod-kan

106 mln zł wsparcia na wod-kan

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisano pięć kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Jak podaje NFOŚiGW, inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Dobrej (Szczecińskiej), Nowej Dębie i Tomaszowie Mazowieckim będą kosztowały łącznie ponad 206 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 106 mln zł.

Wod-kan ze wsparciem z NFOŚiGW

Umowy na nowe wodno-kanalizacyjne projekty zawarto w dniach 11-12 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu. Jednocześnie, jak zaznacza NFOŚiGW, na podpisanie umów o dofinansowanie czeka jeszcze ok. 80 kolejnych przedsięwzięć, których całkowita wartość wynosi 2,3 mld zł, a szacowana suma dotacji – 1,1 mld zł.

W najbliższym czasie Fundusz zawrze umowy dotyczące porządkowania gospodarki wodno-ściekowej m.in. na terenie Olsztyna (koszt całkowity – 80 mln zł, dotacja – ok. 41,5 mln zł), Wałbrzycha (koszt całkowity – 44,5 mln zł, dotacja – ok. 21 mln zł) oraz Ustki (koszt całkowity – 43,7 mln zł, dotacja – ok. 22,6 mln zł).

Dotychczas NFOŚiGW udzielił już unijnej pomocy dla 279 tego typu przedsięwzięć o wartości ponad 13 mld zł, z czego 6,7 mld zł stanowią dotacje.

Gospodarka osadowa w Bydgoszczy

Bydgoskie działania na oczyszczalni ścieków uwzględniają zwiększenie efektywności rozbudowywanej linii technologicznej do gospodarki osadowej oraz prace odtworzeniowe w zakresie wyeksploatowanych obiektów, zwłaszcza części mechanicznej.

Wod-kan

Za przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” odpowiedzialna będzie spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, którą wspomoże jej spółka zależna Chemwik (upoważniona do ponoszenia wydatków w zakresie oczyszczalni ścieków).
Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2021 r. Jego koszt całkowity wyniesie blisko 94 mln zł, a unijna dotacja to prawie 49 mln zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez MWiK (5 mln zł) oraz Chemwik (22,7 mln zł).

Spodziewanym efektem ekologicznym będzie poddawanie procesom przetwarzania 7,7 tys. Mg/rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych.

Nie tylko oczyszczalnia ścieków

Realizacja projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” prowadzona będzie przez Wodociągi Dębickie. Dzięki dofinansowaniu Spółka wybuduje prawie 4 km i przebuduje kolejne 6,5 km kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie przewiduje również modernizację oczyszczalni ścieków w Dębicy i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Efektem przedsięwzięcia ma być także przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 295 nowych użytkowników. Tyle samo osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Wod-kan

Dębicki projekt ma zostać wykonany do końca 2021 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 41,8 mln zł, a unijne wsparcie ma wynieść 21,8 mln zł. Pozostałe środki beneficjent planuje wygospodarować w ramach własnego budżetu i ewentualnej pożyczki z NFOŚiGW.

690 użytkowników sieci kanalizacyjnej

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” przygotowała gmina, która jest położona nieopodal Szczecina – informuje NFOŚiGW. Lokalne prace obejmą przede wszystkim: budowę prawie 6 km kanalizacji sanitarnej (w tym przesył od przepompowni do oczyszczalni ścieków na odcinku 4,5 km) oraz blisko 2 km sieci wodociągowej. Projekt zakłada także rozbudowę hydroforni BUK oraz oczyszczalni ścieków w Redlicy.

Wod-kan

Po zakończeniu trzeciego, ostatniego etapu tej rozbudowy, oczyszczalnia będzie spełniać wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Dzięki tym działaniom 690 osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków i taka sama ma być liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Z kolei 61 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2020 r. Jej koszt to 16 mln zł, na które złożą się: 8 mln zł unijnej dotacji oraz 7,7 mln zł udziału gminy.

Ulepszone oczyszczanie ścieków

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się tamtejsze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe.

Wod-kan

W tym przypadku przewidziano: rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, dwa etapy modernizacji w sumie ponad 9 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Elementem projektu będzie także budowa przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli i wodociągu o długości niespełna 1 km w Nowej Dębie oraz hydroforni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami. W ramach przedsięwzięcia dokonany zostanie również zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Efektem projektu będzie to, że ponad 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, a 8 osób będzie miało dostęp do lepszego zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja zakończy się w marcu 2021 r. wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środków zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) oraz wkład własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł).

Mała elektrownia wodna

Przedsięwzięcie „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” będzie realizował tamtejszy Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Dofinansowane działania obejmują m.in. wsparcie finansowe suszarni osadów ściekowych, budowę turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków (mała elektrownia wodna) oraz budowę 1 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 0,6 km sieci wodociągowej. W ramach projektu zaplanowano także zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Dofinansowaniem objęty został także zakup systemu GIS do monitoringu sieci.

Wod-kan

Na projekcie skorzystają przede wszystkim nowi użytkownicy sieci kanalizacyjnej, których będzie 201 osób. Tyle samo ma wynieść liczba tych, którzy skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Działania na terenie Tomaszowa Mazowieckiego powinny zostać ukończone przed 2020 r. Inwestycja pochłonie 17,6 mln zł, przy czym wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie 8,6 mln zł. Planowane jest również współfinansowanie pożyczką z NFOŚiGW oraz udział finansowy beneficjenta.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl i 5 x NFOŚiGW

reklama

reklama