Zielony Ład

Europejski Zielony Ład a zrównoważone wykorzystanie zasobów

Europejski Zielony Ład (EZŁ) promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów Ziemi. Komisja Europejska (KE) przyjęła 5 lipca pakiet środków dla zasobów naturalnych i odporności systemu żywnościowego. Środki te dotyczą także rolnictwa w Unii Europejskiej (UE) – poinformowała KE.

Europejski Zielony Ład z akcentem na zrównoważone gospodarowanie glebą

Według KE, akt monitorowania stanu gleby ułatwi utrzymanie dobrego stanu gruntów do 2050 r. Zbiera on dane o zdrowiu gleby dla rolników i innych gospodarujących. Promuje zrównoważone gospodarowanie ziemią i działa przeciwko zagrożeniom dla zdrowia i środowiska. Akt ograniczy marnotrawstwo żywności i tekstyliów i w rezultacie zredukuje emisję gazów cieplarnianych – tłumaczy KE.

Jak poinformowała KE, nowe przepisy zwiększają wartość gleby i jej zasobów. To ważne, ponieważ obecnie ok. 60–70% gleb w UE jest w złym stanie. Co roku erozja pochłania miliard ton gleby. Koszt jej degradacji wynosi ponad 50 mld euro rocznie.

Wniosek wprowadza zharmonizowaną definicję zdrowia gleby oraz określa ramy monitorowania jej jakości. Technologia zaangażowana w proces pomoże rolnikom wdrażać najwydajniejsze metody uprawy. To metody zwiększające żyzność gleby i jakość plonów, a jednocześnie ograniczające zużycie wody i składników odżywczych. Pozwala też lepiej zrozumieć trendy dotyczące suszy, retencji wody i erozji.

– Dziś budujemy EZŁ od podstaw! Dosłownie. Nasz wniosek, który wprowadza pierwsze w historii europejskie przepisy dotyczące gleb, zwiększy odporność Europy i zapewni realną przyszłość naszym rolnikom. Właścicielom gruntów i obywatelom. Krótko mówiąc, wprowadza definicję legalną zdrowej gleby i umożliwia gromadzenie danych na temat stanu gleb. Określa zrównoważone gospodarowanie glebą jako normę i, co bardzo ważne, określa podejście do dekontaminacji zanieczyszczonych gleb. Inwestowanie w gleby oznacza stworzenie stabilnej podstawy dla naszych działań we wszystkich innych dziedzinach – oznajmił Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Rośliny zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Według KE, trzeba położyć nacisk na nowe techniki genomowe, dzięki którym zwiększy się odporność roślin na zmiany klimatu. Z kolei stosowanie pestycydów zostanie ograniczone. Nowe techniki są precyzyjniejsze i szybsze od klasycznych. Pozwalają osiągnąć lepsze rezultaty np. w selekcjonowaniu nasion.

– Niemal dwa lata temu zaprezentowaliśmy pakiet „Gotowi na 55” w celu wdrożenia filaru klimatycznego Zielonego Ładu. Teraz uzupełniamy nasze wcześniejsze wnioski dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych i ograniczenia stosowania pestycydów chemicznych, aby wesprzeć filar Zielonego Ładu dotyczący przyrody. Wnioski te są ściśle ze sobą powiązane i wynikają z potrzeby działań w dziedzinie klimatu. Zdrowe gleby pochłaniają więcej dwutlenku węgla, zatrzymują więcej wody i chronią przed suszami. Dzięki umożliwieniu bezpiecznego stosowania nowych technik genomowych rolnicy będą mieli dostęp do bardziej odpornych upraw. Wymagających mniejszej ilości pestycydów – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. EZŁ.

Przepisy wyróżniają dwie kategorie roślin nowych technik genomowych (NGT). Pierwsza to rośliny NGT porównywalne z konwencjonalnymi. Druga to rośliny NGT z bardziej złożonymi modyfikacjami. Kategorie te podlegają różnym wymogom dotyczącym wprowadzania na rynek. Te różnice wynikają z ich charakterystyk i profilów ryzyka. Pierwsza kategoria roślin NGT podlega obowiązkowi zgłaszania. Druga jest objęta tym procesem na mocy dyrektywy o GMO – przekazała KE.

Zdaniem KE, sektor nasion w Europie to największy eksporter nasion na świecie, a przepisy regulujące ten rynek muszą nadążać za rozwojem nauki. Rozporządzenie zwiększy różnorodność i jakość nasion, sadzonek i innego materiału. Plony będą stabilne dzięki dostosowaniu odmian roślin do wyzwań uprawnych. Nowe prawo ograniczy biurokrację i zwiększy wydajność rejestracji i certyfikacji – zapewnia KE.

Europejski Zielony Ład to także działania przeciwko marnowaniu żywności

Jak zasygnalizowała KE, we wspólnocie europejskiej marnowanych jest rocznie 59 mln ton żywności. Jej rynkowa wartość wynosi 132 mld euro. Ponad połowę odpadów spożywczych generują gospodarstwa domowe. Sektor przetwórstwa i produkcji żywności wytwarza 20% odpadów. Wkrótce ma się to zmienić. Bowiem KE chce, aby do 2030 r. ilość odpadów w sektorze przetwórstwa i wytwarzania zmniejszyła się przynajmniej o 10%.

Inicjatywy proponowane przez KE opierają się na rozwiązaniach, które można znaleźć w przyrodzie. Konieczne jest wzmocnienie odporności ekosystemów, w tym zwiększenie ich zdolności do dostosowania się do zmian klimatycznych – zaznacza KE.

Na rzecz zrównoważonego rozwoju

– Innowacje są nieodłączną częścią naszego programu na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Zielonego Ładu, zwłaszcza w dziedzinie żywności. Chcemy zapewnić naszym rolnikom narzędzia do produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności. W sposób dostosowany do zmieniających się warunków klimatycznych i z poszanowaniem naszej planety. Obejmuje to nowe przepisy dotyczące stosowania nowych technik genomowych oraz unowocześnione przepisy dotyczące roślin i nasion. Wspierające różnorodność, zrównoważone praktyki, bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność UE. Intensyfikujemy również działania przeciwko marnowaniu żywności, aby zminimalizować straty żywności i zwiększyć nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy teraz okazję zaplanować przyszłość. Zmienić sposób produkcji i konsumpcji naszej żywności oraz zaoferować naszym obywatelom większy wybór bezpiecznych, zrównoważonych, bogatych w składniki odżywcze produktów. Jest to również szansa dla unijnego sektora rolnego i przemysłu spożywczego, który może uznać zrównoważony rozwój za swój znak rozpoznawczy. Dzięki temu może wyprzedzić konkurencję na świecie – stwierdziła Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny