Zasady wycinki drzew – gorzowski magistrat przypomina

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM) przypomina zasady wycinki drzew. Magistrat postanowił zwrócić uwagę na te zasady w związku ze zbliżającą się wiosną i prowadzeniem prac w ogrodzie.

Zgłoszenie wycinki drzew – co powinno zawierać?

Magistrat wskazuje, że zgodnie z obowiązującymi zasadami, drzewa o obwodzie pnia przekraczającym 50 cm na wysokości 5 cm, które są planowane do wycinki z prywatnych nieruchomości, podlegają zgłoszeniu w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Magistrat podaje, że wzór takiego zgłoszenia można pobrać z internetowej strony miejskiej. Jest też dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, przy ul. Myśliborskiej 34. Można też zgłoszenie zamiaru wycinki drzew napisać samodzielnie.

Miejscy urzędnicy wskazują, że zgłoszenie takie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz obwód pnia drzewa, mierzony na wysokości 5 cm. Zgłoszenie powinno obejmować również rysunek albo mapkę, określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Magistrat zaznacza, że po dokonaniu zgłoszenia wycinki drzew, należy oczekiwać przyjazdu pracownika urzędu. Dokona on oględzin zgłoszonych drzew, a z oględzin sporządzany jest protokół.

Miasto ma prawo, w terminie 14 dni od dnia oględzin, wnieść sprzeciw. Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ, w drodze postanowienia, wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

W przypadku braku sprzeciwu, drzewo można usunąć. Jednocześnie magistrat zaznacza, że w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin – należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Co z cięciami pielęgnacyjnymi?

W przypadku konieczności dokonania cięć pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa należy pamiętać, że nie wolno usuwać gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa – dodaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu