Zarzut za przekroczenie uprawnień

Zarzut za przekroczenie uprawnień

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Kielcach (PO) poinformowała o postawieniu zarzutu w śledztwie dotyczącym przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Jak podaje PO, Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej prowadzi śledztwo przeciwko Jarosławowi G. podejrzanemu m.in. o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

Zarzut za przekroczenie uprawnień w postępowaniach przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

W toku śledztwa – dotyczącego postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz opinii biegłego z zakresu zamówień publicznych – informuje PO.

Materiał ten dał podstawę do przedstawienia zarzutu podejrzanemu, pełniącemu funkcję prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zarzut – jak informuje PO – związany jest z przekroczeniem uprawnień w związku z bezpodstawnym unieważnieniem w 2016 r. dwóch postępowań przetargowych i odrzuceniem złożonych w nich prawidłowych ofert, złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a następnie podjęcie decyzji o wyborze ofert z wolnej ręki w obu ww. postępowaniach. Skutkowało to wyborem oferty o niemal 1,9 mln zł droższej od bezpodstawnie wykluczonej oferty konkurencyjnego podmiotu.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie www.prokuratura.kielce.pl

fot. Prokuratura Okręgowa w Kielcach

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny