Zamek w Stobnicy

Zamek w Stobnicy – decyzja znów odroczona

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) poinformował, że decyzja w głośnej sprawie prowadzonej pod kątem stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego, a dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu określanego jako zamek w Stobnicy zapadnie do 30 października br.

Zamek w Stobnicy – wojewoda ponownie odracza wydanie decyzji

Oznacza to, że wojewoda wielkopolski po raz kolejny przedłużył postępowanie administracyjne. Jak zaznacza WUW decyzja o przedłużeniu postępowania została podjęta z uwagi na konieczność dalszej analizy materiału dowodowego oraz skomplikowany charakter sprawy.

Według WUW, na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku, a decyzja zostanie wydana do końca października br.

Warto przypomnieć, że w wydanej 26 kwietnia 2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wniosła sprzeciw dla realizacji inwestycji, określanej mianem „Zamek w Stobnicy”. Zdaniem organu ochrony środowiska przedsięwzięcie to dotyczy bowiem działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej). Tymczasem decyzja taka dla zamkowej inwestycji nie została wydana.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WUW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny