W sprawie „Zamku” w Stobnicy

Wojewoda podjął decyzję w sprawie „Zamku” w Stobnicy

Decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa – takie wnioski wypływają z analizy przeprowadzonej przez służby wojewody wielkopolskiego w sprawie „Zamku” w Stobnicy. Jak podaje Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW), z uwagi na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, znowelizowane Prawo budowlane i upływ czasu wojewoda wielkopolski nie stwierdził nieważności decyzji starosty obornickiego. Jak zaznaczył WUW, decyzję w sprawie „Zamku” w Stobnicy wojewoda przekaże poznańskiej prokuraturze, jako stronie postępowania.

W sprawie „Zamku” w Stobnicy stwierdzono naruszenie prawa, ale…

Urząd wojewódzki zaznacza, że wojewoda wielkopolski przeprowadził postępowanie w związku ze sprzeciwem prokuratora okręgowego i wnioskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ). Decyzja wojewody zapadła 30 listopada br., a w toku postępowania służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora. Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowalne, a jak dodaje WUW, Kanał Kończak jest własnością Skarbu Państwa.

Podczas analizy prowadzonej przez służby wojewody pod uwagę zostały wzięte takie okoliczności, jak: naczelna zasada trwałości decyzji administracyjnych, ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, nowelizacja Prawa budowlanego, nieodwracalność skutków dla środowiska przyrodniczego, a także upływ czasu od wydania decyzji. Okoliczności te nie pozwalają na stwierdzenie nieważności i wstrzymanie decyzji starosty obornickiego – przekonuje WUW i dodaje, że od wydanej przez wojewodę decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama

partner merytoryczny