Kopalnia odkrywkowa – zagrożenie dla obszarów Natura 2000

Uzasadniona opinia KE w sprawie odkrywki

Komisja Europejska (KE) wysyła Polsce dodatkową uzasadnioną opinię w związku z naruszeniem przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Dotyczy ona jeziora Gopło i Ostoi Nadgoplańskiej – położonych w Polsce centralnej obszarów należących do sieci Natura 2000.

Przypadek, do którego odniosła się KE dotyczy eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego umiejscowionej w pobliżu ww. obszarów należących do sieci Natura 2000.

Kopalnia odkrywkowa – zagrożenie dla obszarów Natura 2000

Jak zaznacza KE, działalność kopalni odkrywkowej powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. Może to doprowadzić do zakłócenia równowagi hydrologicznej wokół jeziora i mieć poważne negatywne skutki dla tych obszarów.

W pierwszej uzasadnionej opinii wydanej w styczniu 2012 r. Komisja Europejska poruszyła kwestię nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania kopalni odkrywkowej na środowisko, w szczególności ze względu na niewłaściwe metody modelowania.

W odpowiedzi Polskie władze zobowiązały się do skorygowania modelu hydrogeologicznego. Skorygowany model potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych negatywnych skutków. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla kopalni w 2007 r. na podstawie pierwszej oceny jest jednak nadal aktualna i, mimo nowych ustaleń po zastosowaniu nowego modelu, nie podjęto żadnych działań w celu przeprowadzenia jej przeglądu.

Z tego względu Komisja podjęła w ubiegłym tygodniu decyzję o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii i umożliwieniu Polsce odpowiedniego uwzględnienia nowych ustaleń oraz dostosowania warunków eksploatacji kopalni odkrywkowej.

Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Przedstawicielstwo KE

fot. pixabay.com