Ustawa podpisana

Prezydent RP podpisał 1 sierpnia br. nowelizację ustawyPrawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Reguluje ona racjonalne poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego, w tym łupkowego, oraz ropy naftowej.
 
Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża: poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Zainteresowany nią podmiot będzie sprawdzany m.in. pod kątem tego, czy posiada doświadczenie polegające na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub na prowadzeniu wydobycia minimum przez trzy lata. Wykaz pozytywnie zweryfikowanych podmiotów zostanie udostępniony publicznie. Koncesja będzie przyznawana przez Ministra Środowiska w postępowaniu przetargowym, prowadzonym z urzędu. Ubiegać się o nią będzie mogło kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę i wskażą operatora. Koncesja będzie udzielana na 10-30 lat.
 
wydobycie
 
Nowela wprowadza też obowiązek ustanowienia zabezpieczenia m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji. Ponadto ustawa przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorców – m.in. daje możliwość rozpoczęcia wydobycia surowca już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania.
 
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
 

Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny