Nieprawidłowości przy wyborze firm świadczących usługi wywozu, zagospodarowania i przetwarzania odpadów – do akcji wkracza CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) we Wrocławiu zatrzymali 12 osób na Mazowszu, Śląsku i w woj. łódzkim. Jak zaznacza CBA, osoby te związane są z wręczaniem korzyści majątkowych i powoływaniem się na wpływy. Nieprawidłowości stwierdzono m.in. przy wyborze firm świadczących usługi wywozu, zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Wśród zatrzymanych jest prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieprawidłowości przy wyborze firm świadczących usługi wywozu, zagospodarowania i przetwarzania odpadów, fikcyjne usługi, powoływanie się na wpływy w magistracie i pranie brudnych pieniędzy

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono udziału w zorganizowanej grupie przestępczej podmiotów gospodarczych oraz urzędników szczebla ministerialnego zasiadających w rządzie w latach 2011-2015. Grupa wprowadzała do obrotu faktury VAT na fikcyjne usługi podmiotów zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu Warszawy. Fakturowanie fikcyjnych usług miało służyć uzyskaniu środków finansowych na łapówki dla byłych urzędników – wskazuje CBA.

Z ustaleń śledczych wynika, że łączna kwota przekazanych korzyści majątkowych wyniosła ok. 5 mln zł. Pieniądze służyły manipulacjom przy wyborze firm świadczących usługi wywozu, zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Sprawa dotyczy także prania brudnych pieniędzy, a – jak wskazuje CBA – uzyskane korzyści majątkowe pochodzące z nielegalnego procederu zostały spożytkowywane.

Zatrzymania podejrzanych i zarzuty prokuratorskie

W styczniu br. funkcjonariusze Delegatury CBA we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili działania na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Zatrzymano wówczas osiem osób. Natomiast z początkiem lutego br. funkcjonariusze CBA zatrzymali na Mazowszu i Śląsku kolejne cztery osoby. Wśród zatrzymanych są prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzej przedsiębiorcy. Funkcjonariusze CBA przeszukali kilkanaście lokalizacji na terenie całego kraju. Przeszukania przeprowadzono m.in. w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta Warszawy. Decyzją sądu trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec czwartego zatrzymanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze – dodaje CBA.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Ponadto prokuratura postawiła im zarzuty udzielania i przyjmowania korzyści majątkowych przy powoływaniu się na wpływy w instytucji samorządowej oraz wystawiania i posłużenia się fikcyjnymi fakturami VAT.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania – zaznacza CBA.

Na podstawie www.cba.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu