Ukarani za przekroczenia

Polska znalazła się wśród 10 krajów Unii Europejskiej, które przekroczyły kwoty połowowe, przyznane na 2013 r. Według danych Komisji Europejskiej, polscy rybacy złowili zbyt dużo łososia atlantyckiego i szprota – w obu przypadkach przekroczenia oscylują w granicach 5%.
 
W związku z powyższym Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,Polska, Portugalia oraz Wielka Brytania otrzymają niższe kwoty połowowe dla konkretnych stad ryb, dla których nastąpiły przekroczenia (ograniczenia dotyczą aż 45 stad).
 
szproty
 
Komisja Europejska corocznie ogłasza takie odliczenia, aby niezwłocznie reagować na szkody wyrządzone stadom przełowionym w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystywanie przez państwa członkowskie wspólnych zasobów ryb. W porównaniu do dwóch ostatnich lat, liczba dokonanych odliczeń obniżyła się o 22%.
 
– Jeśli chcemy faktycznie walczyć z przełowieniem, musimy literalnie stosować przepisy, a to oznacza przestrzeganie kwot. Z radością zauważam, że jeżeli chodzi o utrzymanie się w granicach kwot połowowych, w 2013 r. wykonaliśmy zadanie lepiej niż w poprzednich latach. Jednakże aby doprowadzić zasoby rybne w całej Europie do dobrego stanu, potrzebujemy również skutecznej kontroli służącej egzekwowaniu obowiązujących przepisów – podsumowała Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa.
 
Warto wspomnieć, że podstawę prawną odliczeń stanowi rozporządzenienr 1224/2009/WE.
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny