Skarga kasacyjna

Województwo Małopolskie złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Krakowie, który stwierdził nieważność uchwały „antysmogowej”. Do czasu orzeczenia NSA uchwała małopolskiego Sejmiku pozostaje w mocy, a zatem nadal obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych w nowych budynkach, a w budynkach istniejących termin wejścia przepisów w życie to 1 września 2018 r.
 
Zarząd i Sejmik Województwa Małopolskiego są zdeterminowane w kwestii ograniczenia paliw stałych – w tym wypadku węgla – w Krakowie – powiedział Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa. – Sąd, zarzucając nam nadużycie czy złą interpretację Konstytucji, nie wziął pod uwagę tego, że – tworząc prawo miejscowe – dbamy o zdrowie i życie blisko miliona mieszkańców.
 
Skarga kasacyjna jest oparta na kilku głównych zarzutach, przede wszystkim na nieprawidłowej interpretacji art. 94 Konstytucji RP, który daje samorządowi terytorialnemu prawo do ustanawiania aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze jego działaniaSejmik ograniczył stosowanie paliw tylko w celu, jaki ma być dzięki temu osiągnięty, czyli ograniczenie niskiej emisji w mieście.
antysmogowa
– W kompetencjach samorządu terytorialnego leży przygotowanie diagnozy stanu zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce i to wydarzyło się w latach poprzedzających przyjęcie uchwały tzw. antysmogowej – powiedział Tomasz Pietrusiak, wicedyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 
W ubiegłym roku przyjęto „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, który na przestrzeni kolejnych 10 lat zakłada podjęcie konkretnych działań.  – Muszą one zostać zrealizowane,  by stan jakości powietrza w Krakowie i w Małopolsce był zgodny z dyrektywami Komisji Europejskiej – dodał T. Pietrusiak.
 
Warto przypomnieć, że uchwała „antysmogowa” funkcjonuje od roku i już widać jej efekty. Od początku 2014 r. zakazuje stosowania paliw stałych w nowo powstających budynkach i lokalach w Krakowie. Co najważniejsze, uchwała zmobilizowała mieszkańców istniejących budynków do intensywnego korzystania z dofinansowania do likwidacji kotłów i pieców węglowych. W tym roku w Krakowie mieszkańcy złożyli wnioski na likwidację aż 4800 pieców i kotłów. W 2013 r. zlikwidowano w tym mieście ok. 1900 palenisk węglowych, a 2012 r. – zaledwie ok. 400.
 
Na podstawie: http://malopolskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny