Rowerem po wale

Do Senatu trafiła nowelizacja Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw, którą 4 kwietnia br. uchwalili posłowie. W myśl jej zapisów, dozwolone jest poruszanie się rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.

dorowerow

Ustawa ułatwia także wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych zarówno na wałach, jak i na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Wymagać to będzie jednak przeprowadzenia specjalnej procedury – przedsięwzięcie musi zostać zgłoszone dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz marszałkowi województwa wraz z dostarczeniem im określonych dokumentów.

Na podstawie: www.sejm.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu