Przeciw wyłudzaniu tzw. ekoharaczy

Przeciw wyłudzaniu tzw. ekoharaczy

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (UMP) poinformowała o tym, że podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), które odbyło się 22 kwietnia 2021 r. skupiono się na trzech głównych tematach. Wśród nich były problemy z realizacją wyroków eksmisyjnych, konieczność wprowadzenia przepisów przeciw wyłudzaniu tzw. ekoharaczy oraz dyskusja na temat rejestru wniosków o pozwolenie na budowę.

Przeciw wyłudzaniu tzw. ekoharaczy – wniosek ZPP

Ważnym punktem posiedzenia wspomnianego Zespołu KWRiST był wniosek Związku Powiatów Polskich (ZPP) dotyczący konieczności rozpoczęcia rozmów nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś.). Jak podaje UMP, wniosek był pokłosiem poprawek złożonych przez ZPP w Senacie w trakcie prac nad nowelizacją u.o.o.ś., która znacząco rozszerzyła uprawnienia organizacji ekologicznych – nie tylko w kontekście decyzji środowiskowych, ale również decyzji inwestycyjnych. Według Unii, ZPP proponował wprowadzenie do Kodeksu karnego sankcji za proceder wyłudzania tzw. ekoharaczy. Związek postulował także określenie maksymalnych terminów na wydanie rozstrzygnięcia przez organy drugiej instancji oraz wprowadzenie rejestru organizacji ekologicznych.

Przeciw wyłudzaniu tzw. ekoharaczy – możliwa nowelizacja przepisów

W trakcie dyskusji na posiedzeniu Zespołu przedstawiciel ZPP przypomniał, że wersja projektu u.o.o.ś., która trafiła do parlamentu była zmieniona w stosunku do tej zaopiniowanej przez KWRiST – dała ona np. większe uprawnienia organizacjom ekologicznym. Przedstawiciel ZPP podkreślał, że należy jak najszybciej wprowadzić nowelizację przepisów.

Trwa analiza obecnych rozwiązań prawnych, dyskusje na temat rozwiązań problemu. Możliwa jest nowelizacja, mająca na celu usprawnianie procesu inwestycyjnego, w której postulaty ZPP zostaną wzięte pod uwagę, jednak o szczegółowych rozwiązaniach trudno dziś przesądzać – zaznaczył Marek Kajs, zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska, dodając, że realne działania należy podejmować szybko.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny