Priorytety i inicjatywy Komisji Europejskiej na 2024 r.

Firma ASEKOL PL przygotowała materiał prezentujący m.in. priorytety i inicjatywy Komisji Europejskiej (KE) z zakresu ochrony środowiska na 2024 r. Autorką przeglądu jest Beata Bartosiak, koordynator Działu Doradztwa Środowiskowego w ASEKOL PL. Materiał odnosi się również do kwestii kosztów akcji gaśniczych na składowiskach odpadów.

Prośrodowiskowe priorytety i inicjatywy KE na 2024 r.

W nadesłanym materiale wskazano, iż w orędziu o stanie Unii Europejskiej z 13 września 2023 r. Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE przedstawiła główne priorytety i inicjatywy przewodnie na nadchodzący rok.

Przewodnicząca mówiła o planowanej serii dialogów z przemysłem, poświęconych przejściu na czystą energię. Zwróciła też uwagę na dialog ze społecznością rolniczą, mający na celu zmniejszenia emisji z upraw i chowu.

Kluczowy priorytet na rok 2024 w obszarze środowiskowym to: Europejski Zielony Ład, który obejmuje pakiet dotyczący europejskiej energii wiatrowej, cel klimatyczny na 2040 r. Elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest także inicjatywa w spawie odporności na deficyt wody.

Priorytety i inicjatywy KE – zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych

Z deficytem wodnym, na który wskazał przewodnicząca KE, wiąże się opublikowany 12 września 2023 r. raport Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (ang. European Environmental Bureau – EEB). Opracowanie nosi tytuł „Jednorazowe opakowania papierowe na żywność”. ASEKOL zwrócił uwagę, że z raportu EEB wynika, iż w Europie na przestrzeni lat bardzo wzrosło wykorzystanie opakowań papierowych w miejsce plastikowych. Jest to zgodne z ogólną tendencją, a wręcz – jak wskazuje firma ASEKOL – z modą na eliminowanie opakowań z tworzyw sztucznych. Papier i tektura stanowiły obecnie największą część wszystkich odpadów opakowaniowych w Europie (41,1%).

Raport EEB zwraca uwagę na bardzo ważne kwestie – zaznaczyła Beata Bartosiak. Opracowanie wskazuje, bowiem, że opakowania papierowe bardzo rzadko produkowane są z recyklatów. Tymczasem produkcja papieru odpowiada za 35% wszystkich wyrębów drzew. Dodatkowo do produkcji niezbędne są duże ilości wody, z deficytem której boryka się już cała Ziemia.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że do produkcji opakowań z papieru używane są chemiczne czynniki powlekające. Opakowania papierowe, są pokrywane dedykowanymi substancjami, takimi jak formaldehyd, styren, dwutlenek krzemu czy akrylonitryl.

Głównym celem projektu rozporządzenia KE ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (ang. Regulation on Paper and Packaging Waste – PPWR) było zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i promocja opakowań wielokrotnego użytku. Autorka informacji stawia pytanie: „Czy jesteśmy gotowi na opakowania wielokrotnego użytku?”.

Zabezpieczenie przed przenoszeniem na gminy kosztów akcji ratowniczych i gaśniczych na składowiskach

Firma wskazała, że do konsultacji skierowany został poselski projekt, z 24 sierpnia 2023 r., ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Projekt dotyczy wprowadzenia zabezpieczeń przed przenoszeniem na gminy kosztów akcji ratowniczych i gaśniczych prowadzonych na składowiskach odpadów oraz usuwania ich skutków. Chodzi o pożary wywołane zarówno samoistnym zapłonem, jak i zapaleniem wywołanym przez działanie osób trzecich (niejednokrotnie o charakterze przestępczym). W materiale firmy ASEKOL wskazano, iż zgodnie z projektem ustawy, środki na akcje ratownicze i gaśnicze oraz na usuwanie ich skutków, mogłyby pochodzić z Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Przeznaczenie środków mogłoby nastąpić na wniosek właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast w przypadku, gdy awaria lub katastrofa objęłaby dwie lub więcej gmin – środki byłyby uruchamiane na wniosek właściwego starosty. Mechanizm mógłby działać w przypadku, gdy ww. koszty nie zostałyby sfinansowane w całości, w ramach zabezpieczeń roszczeń. Autorka informacji zaznaczyła, że już niedługo będzie można przekonać się czy projekt ma szanse na przejście całego procesu legislacyjnego czy zatrzyma się na konsultacjach.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Informacja opublikowana w ramach współpracy z firmą Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Partnerem portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny