Prawo wodne

Prawo wodne przyjęte przez Sejm

Podczas trwającego jeszcze 46. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posłowie uchwalili ustawę – Prawo wodne.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy akt ten wdrażać ma przepisy unijne.

Prawo wodne – zlewniowe gospodarowanie wodami

Nowe Prawo wodne ma m.in. zapewnić osiągnięcie zasadniczego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest prowadzenie zlewniowej polityki gospodarowania wodami. Ma to zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie zarządzania na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego i dorzecza poprzez jeden podmiot, jakim będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Powołanie do życia tego podmiotu, to jedna z kluczowych nowości wprowadzonych przez ustawę.

Warto zaznaczyć, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” będzie odpowiedzialne za ochronę przed powodzią i przed suszą, a także za inwestycje w gospodarce wodnej.

Ustawa trafi pod obrady Senatu.

Na podstawie www.sejm.gov.pl

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki