Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska skomentowane

Niebawem ukaże się kolejne wydanie „Komentarza do Prawa ochrony środowiska”, którego autorem jest mecenas Krzysztof Gruszecki.

Jak zaznacza autor Komentarza, ustawa – Prawo ochrony środowiska jest swego rodzaju konstytucją w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Właśnie taki charakter tego aktu prawnego zdeterminował sposób omawiania komentowanych przepisów. W przypadku rozwiązań o charakterze generalnym, takich jak np. zasady ogólne ochrony środowiska, autor skoncentrował się na omówieniu roli, jaką odgrywają one w procesie interpretowania przepisów stanowiących podstawę ochrony konkretnego składnika środowiska. Jednocześnie w publikacji wskazano, w jakim akcie prawnym zawarte są szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące konkretnego komponentu środowiska.

Prawo ochrony środowiska – kolejne wydanie Komentarza

Z kolei w przypadku rozwiązań o charakterze kompleksowym, np. odnoszących się do pozwoleń na korzystanie ze środowiska wskazano, w jaki sposób powinny być one interpretowane w praktyce. Jednocześnie zasygnalizowano, które przepisy zawierają zagrożenia, mogące skutkować problemami w ich stosowaniu z jednoczesną propozycją rozwiązań na przyszłość.

W procesie opracowywania Komentarza wykorzystano zarówno poglądy prezentowane w praktyce, jak i teorii. Stąd też publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem, a o jej znaczeniu świadczyć może duża liczba powołań się na nią w orzecznictwie sądów administracyjnych.

prawo ochrony środowiska

W najnowszym wydaniu Komentarza uwzględniono zmiany wprowadzone w 2017 r. Chodzi o przepisy regulujące problematykę spalania paliw oraz doprecyzowujące rozwiązania antysmogowe. Komentarz odnosi się także do rozwiązań wprowadzonych w 2018 r., których celem było uregulowanie zasad działania Spółki Polskie Domy Drewniane. W publikacji skomentowane zostały również wprowadzone w 2017 r. zmiany w funkcjonowaniu funduszy ochrony środowiska. Ponadto omówione zostały dokonane – od czasu wydania poprzedniego wydania Komentarza – mniejsze i większe zmiany wprowadzone do Prawa ochrony środowiska w kilkudziesięciu różnych aktach prawnych.

Publikacja ma być dostępna w sprzedaży pod koniec maja br., a już teraz można ją zamawiać w przedsprzedaży, z rabatem w wysokości 10%. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl