Polska wolna od GMO?

Rząd RP wystąpił do Komisji Europejskiej z dziewięcioma wnioskami w sprawie wyłączenia całego terytorium Polski spod uprawy roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Taką możliwość dają przyjęte w tym roku przepisy Unii Europejskiej.
 
 
Mowa m.in. o art. 26c ust. 1 Dyrektywy 2015/412 z 11 marca 2015 r. zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie w odniesieniu do możliwości ograniczenia lub zakazania przez państwa członkowskie uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na ich terytorium. Daje on możliwość wyłączenia całego terytorium kraju spod upraw GMO.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. pixabay.com

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny