ochrona środowiska

Ochrona środowiska tematem obrad Konwentu Marszałków

W Płocku obradował Konwent Marszałków Województw RP – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

W trakcie obrad przedstawiciele samorządów województw rozmawiali m.in. na temat zmian w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów, ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem.

Konwent Marszałków Województw i ochrona środowiska

Uczestnicy dyskusji rozważali m.in. jakie będą skutki wprowadzonych i projektowanych zmian legislacyjnych dla podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów w omawianyc zakresach. Odnieśli się również do wpływu znowelizowanych przepisów na poszczególne komponenty środowiska.

Jednym z ważniejszych tematów spotkania była ochrona powietrza jako jeden z priorytetowych obszarów działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Omówiono rządowe programy finansowania działań naprawczych w tym zakresie, założenia, terminy wprowadzenia i możliwości, jakie programy oferują odbiorcom.

Miejsca składowania – problem z lokalizacją

Urszula Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM mówiła o nowych zadaniach nałożonych na marszałków województw zmienianymi ustawami oraz o prowadzonych pracach nad zmianami planu gospodarki odpadami dla województwa.

W ciągu sześciu miesięcy marszałkowie zobligowani są do wskazania miejsc składowania odpadów – tymczasowych i docelowych. Znalezienie miejsc jest trudne. Ustawa precyzyjnie opisuje warunki takiej inwestycji, nie wspominając jednak o źródłach finansowania. Ustawa za to wskazuje kary, jakie za niezrealizowanie zostaną nałożone na województwo. Termin 6 miesięcy jest niepokojący, o ile nie niewykonalny. Trzeba uwzględnić procedury i proces konsultacji społecznych – zwróciła uwagę dyrektor Pawlak.

Także wydawanie decyzji dotyczących zbierania czy gromadzenia odpadów ma przejść w kompetencje marszałków województw. Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, wejście w życie ustawy wstrzyma dotychczas toczące się procesy wydawania odpowiednich decyzji i poskutkuje koniecznością ponownego wszczęcia procedury ich wydawania – sygnalizowała dyrektor Pawlak. Reprezentantka UMWM zaznaczyła również, że zmiany przepisów mogą uderzyć także w przedsiębiorców. Chodzi o bardzo wysokie kary sięgające nawet 50 tys. zł.

Do wypowiedzi tej odniósł się marszałek Adam Struzik, zwracając uwagę, że wspólny cel, jakim jest walka m.in. z importem odpadów, powinien łączyć, a nie dzielić mieszkańców. Tymczasem nierealne propozycje rozwiązań prawnych generują przede wszystkim negatywne reakcje. Kwestia odpadów już dziś wywołuje konflikty. Brak racjonalnych rozwiązań prawnych tylko je zaognia – wskazywał marszałek Struzik. – Nowe przepisy są nieprecyzyjnie, nie wskazują na jakich warunkach miałyby być wcielone w życie – dodał Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.

Jakość powietrza – sprzeczne decyzje resortów

Marszałek Jacek Krupa aktywnie włączył się także w dyskusję na temat czystości powietrza. Marszałkowie poruszyli m.in. kwestię sprzecznych decyzji podejmowanych przez poszczególne resorty. Minister energii zaproponował na przykład znacznie gorsze niż dotychczasowe normy określające jakość dopuszczonego do sprzedaży paliwa stałego, np. węgla.

Z kolei Dariusz Kurzawa, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwrócił uwagę, że nowe przepisy niszczą energetykę wiatrową. Dodał, „że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który stawia opór wykorzystywaniu i rozwojowi pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych”.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny