O dyrektywie szkodowej

Zakończyła się dwudniowa konferencja (7-8 października 2014 r.) pt. „Environmental Liability Directive: Introductory Training”, zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Głównym tematem obrad były zagadnienia związane z Dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (tzw. dyrektywą szkodową).
 
W wydarzeniu wzięli udział Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody, Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, firm sektora ubezpieczeniowego, świata nauki, izb gospodarczych i przemysłu.
 
Pierwszy dzień obrad poświęcono interpretacji zapisów dyrektywy oraz praktycznemu ich stosowaniu. Tego dnia głos zabierali przede wszystkim reprezentanci Komisji Europejskiej. Kolejny dzień konferencji zdominowała wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która stanowi transpozycję dyrektywy szkodowej do polskiego prawa. Dzięki temu można było spojrzeć na zagadnienia szkód w środowisku z różnych punktów widzenia: od strony zarówno podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkód w środowisku, sektora ubezpieczeniowego, jak i organów ochrony środowiska.
 

Na podstawie: www.gdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny