Nowa ustawa

25 lipca 2014 r. Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Ten akt prawny ma na celu głównie upowszechnienie systemu oceny jakości energetycznej budynków. Przepisy będą funkcjonowały w powiązaniu z normami techniczno-budowlanymi, regulacjami dotyczącymi zakresu i formy projektu budowlanego, a także uregulowaniami określającymi metodologię obliczania i przedstawiania charakterystyki energetycznej budynków oraz ich części.
 
W ustawie określono zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.
 
Wejście w życie nowych przepisów nie będzie niosło za sobą nowych obowiązków w stosunku do prywatnych właścicieli lub zarządców budynków związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Ustawa wzmocni system oceny energetycznej budynków poprzez wprowadzenie i uruchomienie kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz protokołów z przeglądów klimatyzacji i systemów ogrzewania.
 
Polska wdrożyła i notyfikowała Komisji Europejskiej zasadnicze postanowienia dyrektywy mające wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej, m.in. określające wymagania minimalne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w perspektywie do 2021 r.
 
Na podstawie: www.mir.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny