Jest nowelizacja

10 czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Ustawa reguluje poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków w Polsce.
 
Przyjęta nowelizacja przewiduje m.in. uproszczenie procedury przyznawania koncesji dla firm poszukiwawczo-wydobywczych. Zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji ustawa wprowadza jedną – poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Jednocześnie nowela zapewnia zachowanie praw nabytych inwestorów.
 
Ponadto w nowych przepisach określono zasady prekwalifikacji dla podmiotów ubiegających się o koncesje. Ich ocena obejmie weryfikację pod kątem bezpieczeństwa państwa oraz posiadania niezbędnego doświadczenia. Wykaz pozytywnie zweryfikowanych podmiotów będzie publicznie dostępny.
 
Zgodnie z uchwalonymi przepisami, przyznanie koncesji nastąpi w drodze przetargu. Ubiegać się o nią będzie mogło kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja będzie udzielana na 10-30 lat.
 
Nowe przepisy przewidują również ułatwienia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Teraz ustawa zostanie poddana pod głosowanie w Senacie.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Fot. www.sejm.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny