Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza i format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – aktualizacja przepisów

22 marca br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jego celem jest określenie i ujednolicenie formatów dokumentacji elektronicznej wskazanej w tytule ww. aktu prawnego. Aktualne przepisy ułatwią prace w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych zarówno organom samorządowym, jak i pracownikom administracji rządowej. Warto zatem zerknąć, co zmieniło się w obszarach, jakimi są inwentaryzacja przyrodnicza i format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza i format raportu – co zmieniono?

Choć samo rozporządzenie wydaje się niezwykle krótkie, to analiza jego treści pozwala zauważyć bardzo istotną zmianę. Poza standaryzacją formatu zapisu plików zawierających raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określonej dla części:

  • tekstowej – jako format PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT,
  • tabelarycznej – jako format PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS,
  • graficznej i kartograficznej – jako format PDF, wprowadzono także dodatkowy obowiązek.

Wyniki inwentaryzacji w formatach wektorowych

§1 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje także, że dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu zapisuje się również w formatach wektorowych SHP lub GPKG, wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej. Rozwiązanie to pozwoli organom prowadzącym postępowania środowiskowe na gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku, jakimi są wyniki inwentaryzacji w oparciu o ogólnodostępne oprogramowanie, tj. QGIS, stanowiący niezbędne narzędzie w pracach przyrodników oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnym opracowaniem dokumentacji środowiskowej.

Nie dotyczy postępowań wszczętych

W §2 rozporządzenia zastosowano przepis przejściowy, który wskazuje, że rozporządzenia nie stosuje się do dokumentów zawierających wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonych w ramach postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego aktu wykonawczego.

Inwentaryzacja przyrodnicza i format raportu – zmiany to krok w kierunku usprawnienia prac nad przetwarzaniem informacji o środowisku

Wprowadzone przepisy stanowią duży krok nie tylko w kierunku usprawnienia działania organom ochrony środowiska, których praca nad dokumentacją środowiskową podlegającą standaryzacji stanie się łatwiejsza. Warto tutaj w szczególności zaznaczyć, że obowiązek dołączania do wyników wykonanych inwentaryzacji plików wektorowych to krok w kierunku usprawnienia prac nad przetwarzaniem informacji o środowisku. Obowiązek ten to także umożliwienie organom środowiskowym porównywania wyników inwentaryzacji przyrodniczych wykonywanych dla tych samych terenów, jak również możliwość wykorzystywania wyników tych badań w innych postępowaniach administracyjnych.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu