Gatunki ujęte w paragrafy

8 października br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (DzU z 2014 r. poz. 1348). Określa ono gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem tych, które wymagają ochrony czynnej, gatunki objęte ochroną częściową oraz objęte ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, a także gatunki zwierząt wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania.
 
W tym akcie wykonawczym wskazano ponadto odpowiednie dla poszczególnych gatunków zakazy i odstępstwa od nich, a także sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony. Należy zwrócić uwagę, iż w rozporządzeniu zróżnicowano zakazy w stosunku do zwierząt dziko żyjących i innych niż dzikich. Nie zabrakło też nowych regulacji w zakresie gatunków objętych ochroną na podstawie Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej.
 
Na podstawie: www.gdos.gov.pl
fot. GDOŚ/M. Kwiatkowski

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu