Będą zmiany?

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 5 czerwca br. przeprowadziła pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2355). Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 lipca 2013 r. (sygn. akt P 49/11).
 
Trybunał orzekł, iż art. 126 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest niezgodny z Konstytucją RP, ogranicza bowiem odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Wobec powyższego, projekt przewiduje ustanowienie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt, niezależnie od rodzaju majątku, w którym powstały straty. Istotna zmiana w przepisach dotyczy poszerzenia zakresu podmiotowego. Dziś odszkodowania dostają niemal wyłącznie rolnicy. Jeśli przepisy wejdą w życie, rekompensaty otrzymają także m.in. samorządy, właściciele działek czy ośrodków wypoczynkowych.
 
W posiedzeniu uczestniczył Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Zaznaczył on, że negatywne stanowisko wobec projektu mają resorty środowiska oraz finansów. –Proponowane przepisy spowodują lawinowy wzrost zgłaszanych szkód i wniosków o odszkodowania. W niektórych przypadkach odszkodowania mogłyby wzrosnąć nawet dwukrotnie– ocenił wiceminister.
 
Po zakończeniu pierwszego czytania,Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Jej przewodniczącym został poseł Tadeusz Kulesza.
 
Na podstawie: www.sejm.gov.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu