sieci ładowania pojazdów

Ambitne plany UE dotyczące sieci ładowania pojazdów elektrycznych

13 kwietnia 2024 r. weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Nakłada ono na państwa członkowskie obowiązek rozbudowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe regulacje stawiają przed krajami Unii Europejskiej (UE) ambitne wyzwanie. Według firmy Eaton, stanowią istotny krok w rozwoju zeroemisyjnego transportu.

Rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych – stacja co 60 km

Rozporządzenie AFIRzakłada, że do 2025 r. wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, strefy ładowania o mocy minimum 400 kW, powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż co 60 km w obu kierunkach. Eaton podkreśla, że do 2027 r. ich moc ma wzrosnąć do co najmniej 600 kW. Ponadto stacje będą musiały zostać wyposażone w systemy umożliwiające dokonanie szybkiej płatności.

Warto zwrócić uwagę, że pod koniec lutego 2024 r. działało w Polsce 6213ogólnodostępnych punktów ładowania, z czego większość (63%) stanowiły wolne punkty ładowania o mocy do 22 kW1. Dlatego też istotnym kierunkiem działań Polski w ramach AFIR powinno być nie tylko zwiększanie liczby stacji ładowania, ale również ich mocy – powiedział Bartłomiej Jaworski, Senior Product Manager w firmie Eaton.

Ambitne plany dotyczą także ciężarówek elektrycznych

Polska jako kluczowy kraj tranzytowy w UE stoi przed dużym wyzwaniem związanym z rozwojem elektromobilności transportu ciężkiego – podkreśliła wspomniana firma. Rozporządzenie AFIR zakłada, że do 2025 r. wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, której długość w Polsce stanowi ponad 7,5 tys. km, powinno powstać co najmniej 20 stref ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych, rozmieszczonych co 120 km. Natomiast do 2027 r. liczba ta powinna wzrosnąć do minimum 642.

– Plan ten można nazwać ambitnym. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jak na razie w całym kraju działa tylko jeden taki hub ładowania. Jeśli chodzi o priorytety działań w rozwoju infrastruktury ładowania transportu ciężkiego, kluczowe jest tworzenie hubów ładowania wzdłuż sieci dróg szybkiego ruchu, a dopiero w dalszej kolejności wzdłuż dróg krajowych. Jednak, aby było to możliwe do zrealizowania, trzeba dofinansować cały proces projektowo-budowlany i zapewnić odpowiednią moc wszystkim punktom ładującym. To oczywiście wymaga czasu, ale również koordynacji działań na linii: energetyka zawodowa – GDDiKA – rząd – samorządy – biznes – powiedział Bartłomiej Jaworski.

Jakie przeszkody napotyka rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych?

Hamulcem procesu rozwoju ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, jest – zdaniem wspomnianej firmy – czas oczekiwania na decyzję o przyłączeniu stacji ładowania do sieci. Budowa przyłącza energetycznego przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) do stacji ładowania może wynieść od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

Proces ten jest zbyt długi, a mogłoby go przyspieszyć przede wszystkim uproszczenie zasad przyłączania stacji do sieci oraz rządowa pomoc finansowa na ich budowę. Kluczowe jest również, aby OSD traktowały projekty przyłączeniowe priorytetowo – zaznaczył Bartłomiej Jaworski.

Plany finansowania elektrycznego transportu ciężkiego

W związku z realizacją celów AFIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił na początku 2024 r. plany programu dofinansowania stacji ładowania DC o mocy powyżej 350 kW wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej3. Miałoby to stanowić impuls do rozbudowy infrastruktury ładowania. Jednak bez usprawnienia procesu przyłączania stacji do sieci energetycznej, potencjał programu może nie zostać w pełni wykorzystany.

– Warto jednak zwrócić uwagę także na pozytywy, w tym uwzględnienie finansowania kosztów budowy magazynów energii na potrzeby samego procesu ładowania pojazdów. Pozwoli to zabezpieczyć dostępną moc w szczytowych momentach jej zużycia, a także pomóc w uelastycznianiu sieci energetycznej – podsumował ekspert.

Założeniami AFIR stawiają Polskę przed dużym wyzwaniem. Według Eaton, kluczowe będzie dokładne przeanalizowanie i planowanie przyszłych kroków, a także intensyfikacja współpracy między najważniejszymi graczami rynku.

Źródła:

  1. https://pspa.com.pl/2024/informacja/pevo-index-laczna-liczba-osobowych-i-uzytkowych-samochodow-calkowicie-elektrycznych-w-polsce-przekroczyla-60-tys/
  2. https://www.gov.pl/web/gddkia/zalozenia-afir-jak-unijne-rozporzadzenie-wplynie-na-rozwoj-elektromobilnosci-w-polsce
  3. https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/wsparcie-budowy-ilub-rozbudowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania-dla-transportu-ciezkiego

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny